Thành công điển hình

 • Giải pháp Hạ tầng CNTT

 • GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MẠNG

 • GIẢI PHÁP MICROSOFT

 • Giải pháp Dữ liệu

 • Giải pháp Bảo mật

 • Giải pháp Phần mềm

 • Giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT

 • Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung - Identity & Access management (IAM)

 • Giải pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ - Business Process Management (BPM)

 • Giải pháp Quản lý Nội dung Doanh nghiệp - Enterprise Content Management (ECM)

 • Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

 • Giải pháp Kinh doanh Kỹ thuật số

 • Giải pháp Điện toán đám mây

 • Giải pháp cho ngành Ngân hàng - Tài chính

 • Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

 • Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp – ECM

 • Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

 • Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

 • Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot - Robotic Process Automation (RPA)

 • Giải pháp cho Tổ chức Chính phủ

 • Giải pháp cho Nhà Phân phối

 • Giải pháp cho mảng Doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu

prudential-388EDD67.jpg
vietinbank-14974145.jpg
vib-B11AAB4B.jpg
sacombank-28ECA862.jpg
vingroup-21B13C9C.jpg
snp-6680C40.jpg
logo-6-92B25C39.jpg
viettel-CBEE8817.jpg
thue-nha-nuoc-F9F0AA14.jpg
duytan-8D3258ED.jpg
shb-16C014B1.jpg
qtsc-8636C9E8.jpg
bo-tai-chinh-CC965731.jpg
tong-cuc-hai-quan-3BF39D17.jpg
evn-F4ECEB79.jpg
boston-pharma-9E4BD892.jpg
fe-credit-F8645D8E.jpg
baoviet-fund-4E9AA434.jpg
ocb-80C28F8E.jpg
lotte-5233F921.jpg
hanwha-life-363BA833.jpg