Thương hiệu HPT

01

LOGO THƯƠNG HIỆU HPT

Mẫu logo thương hiệu dựa trên thiết kế đặc biệt của các chữ cái và sử dụng font chữ viết thường đơn giản mà thân thiện, gần gũi. Biểu tượng logo thương hiệu HPT chân phương hiện đại như muốn nói lên hình ảnh của một doanh nghiệp chân thành giản dị.
02

Ý NGHĨA TÊN THƯƠNG HIỆU HPT

Tên thương hiệu HPT gồm ba chữ cái đơn giản, hiện đại không có nguyên âm và dấu tiếng Việt, dễ dàng sử dụng cho truyền thông tại thị trường trong nước và quốc tế.
03

TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU HPT

  • Năng động
  • Chính trực
  • Chuyên nghiệp