Cung cấp Giải pháp Kho dữ liệu dữ liệu tập trung và báo cáo thông minh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam

Giới thiệu công ty Hanwha Life Việt Nam


Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life VN) trực thuộc tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) có vốn điều lệ là 1.891.140.000.000 đồng (tương đương 102,78 triệu đô la Mỹ) và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ đứng đầu tại Việt Nam. Hanwha Life VN hiện có gần 250 nhân viên và trên 24.000 tư vấn tài chính hoạt động trên 55 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Hiện tại, Hanwha Life VN đã và đang được gần 93.000 khách hàng tin tưởng và giao phó trọng trách cho bản thân và gia đình.


Thách thức – Yêu cầu dự án


Thách thức lớn nhất đối với dự án xây dựng kho dữ liệu tập trung và báo cáo thông minh tại Hanwha Life VN như sau:

 • Chưa có hệ thống báo cáo tập trung, người dùng tạo báo cáo bằng cách đăng xuất dữ liệu từ các hệ thống và hiệu chỉnh lại trên phần mềm Excel hoặc Access.
 • Khả năng đáp ứng thông tin chậm, số liệu đôi khi không thống nhất giữa các phòng ban.
 • Tổng hợp dữ liệu và thông tin thủ công tốn nhiều thời gian dẫn đến không thể cung cấp thông tin kịp thời cho việc ra quyết định kinh doanh.
 • Chưa khai thác được hệ thống kho dữ liệu sẵn có. Nguồn dữ liệu phục vụ cho công tác báo cáo rời rạc, không thống nhất, gây khó khăn cho việc tổng hợp và phân tích.

Giải pháp HPT cung cấp


Để giải quyết những vấn đề trên của Hanwha Life VN, HPT đã cùng với các đối tác chiến lược của mình thực hiện tư vấn và triển khai chuyển giao gói giải pháp tổng thể gồm 03 thành phần chính:

Phương án triển khai của HPT


Với phương thức quản lý dự án khoa học, sự phối hợp triển khai nhịp nhàng giữa các bên, HPT đã hoàn tất các giai đoạn triển khai quan trọng trong dự án như sau:

 • Cài đặt cấu hình hệ thống: Cài đặt hệ thống OBIFS tích hợp với hệ thống chứng thực người dùng LDAP đang có tại Hanwha Life VN, kết nối với hệ thống kho dữ liệu hiện có.
 • Phân tích yêu cầu người sử dụng: Thực hiện khảo sát yêu cầu về dữ liệu, thông tin nghiệp vụ cũng như nhu cầu báo cáo của 03 phòng ban Agency Admin, Finance Accounting và Corporate Planning.
 • Thiết kế hệ thống: Thiết kế cơ sở dữ liệu chuyên biệt theo từng chủ đề (Data Mart) bao gồm dữ liệu và các chỉ tiêu tính toán theo yêu cầu đã khảo sát, thiết kế mô hình phân tích dữ liệu (data model) và báo cáo theo yêu cầu người dùng
 • Hiện thực hệ thống: Xây dựng Data Mart theo thiết kế, phát triển các thủ tục để ETL dữ liệu từ nguồn vào Data Mart; Xây dựng mô hình phân tích dữ liệu (data model) theo yêu cầu. Thực hiện các báo cáo theo mẫu được khảo sát.
 • Kiểm thử hệ thống: Thực hiện kiểm thử hệ thống và hỗ trợ người dùng nghiệp vụ thực hiện kiểm thử người dùng chấp nhận (UAT – User Acceptance Test) .
 • Đào tạo và chuyển giao: Đào tạo người dùng nghiệp vụ sử dụng hệ thống báo cáo, tạo các báo cáo mới theo nhu cầu. Đào tạo đội ngũ công nghệ trong việc tiếp nhận, quản trị và phát triển mở rộng hệ thống trong tương lai.

Lợi ích mang lại

Sau hơn 9 tháng triển khai, dự án đã thành công và đạt được những kết quả như sau:

1. Giải quyết các vấn đề về quản lý dữ liệu

 • Hệ thống báo cáo tập trung cung cấp dữ liệu đồng bộ thống nhất xuyên suốt giữa các phòng ban.
 • Người dùng có thể xem các báo cáo có sẵn hoặc tự tạo báo cáo bằng phương pháp “kéo thả”, chủ động hơn trong việc truy cập dữ liệu.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý

 • Hệ thống biểu đồ phong phú giúp trừu tượng hoá dữ liệu hỗ trợ cho ban lãnh đạo trong việc ra quyết định kinh doanh.
 • Báo cáo Thẻ cân bằng điểm (Balance Scorecard) giúp Ban Lãnh đạo và cấp quản lý theo dõi “sức khoẻ” doanh nghiệp, đảm bảo việc hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra.
 • Chức năng KPI Watch list (chỉ số hiệu suất) giúp Ban quản lý theo dõi hiệu suất hoạt động từ cấp công ty cho đến từng phòng ban.

3. Nền tảng cho việc phát triển mở rộng về sau

 • Tạo nền tảng ban đầu giúp Hanwha Life VN có thể tiếp tục mở rộng hệ thống khi các yêu cầu trong quản lý thay đổi.
 • Chuyển giao công nghệ để đội ngũ Hanwha Life VN tiếp tục mở rộng hệ thống trong tương lai