Vấn đề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Vấn đề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Trước thực tiễn các cuộc tấn công mạng ngày càng tăng về cường độ, tinh vi về thủ đoạn, công tác bảo đảm an toàn thông tin và hệ thống thông tin càng cần được quan tâm. Hiện nay, công tác an toàn thông tin gặp những trở ngại thách thức về nhân sự, trang thiết bị và ngay chính nhận thức của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức về an toàn thông tin và hệ thống thông tin.

Chương trình TP. Hồ Chí Minh hôm nay vào lúc 15h30 Chủ Nhật, ngày 14.04.2019 trên Đài Truyền hình Nhân dân đã phỏng vấn HPT về Vấn đề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin để gửi đến cộng đồng những khuyến nghị của công ty cung cấp chuyên nghiệp về công tác an toàn thông tin và hệ thống thông tin.

Nội dung buổi phỏng vấn được phát sóng trong Chương trình TP. Hồ Chí Minh hôm nay vào lúc 15h30 Chủ Nhật, ngày 14.04.2019 trên Đài Truyền hình Nhân dân