HPT thắng 3 giải thưởng Sao Khuê

Công ty HPT đã xuất sắc giành 3 giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. 

Ba sản phẩm và dịch vụ HPT đạt giải Sao Khuê gồm: phần mềm bộ giải pháp HCapollo - Giải pháp quản lý tập trung sự kiện an toàn thông tin và cảnh báo sớm, phần mềm HPT SAALEM - Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng, dịch vụ kiểm thử xâm nhập. Đặc biệt, phần mềm bộ giải pháp HCapollo còn được Hội đồng lựa chọn là 1 trong Top 19 đề cử trao giải thưởng Sao Khuê - Xếp hạng 5 sao.

Trong đó, giải pháp giám sát an ninh mạng HCapollo cung cấp khả năng thu thập dữ liệu thời gian thực, lưu trữ và phân tích các dòng sự kiện, từ đó khắc phục khuyết điểm rời rạc thông tin cảnh báo trên các giải pháp truyền thống đã trang bị. Giải pháp khắc phục các điểm yếu của hệ thống SIEM truyền thống, nâng cấp thành hệ thống Next Gen SIEM. Đặc biệt, HCapollo đáp ứng yêu cầu lưu trữ, phân tích, giám sát hệ thống.


Phần mềm HPT SAALEM đáp ứng nhu cầu tự động hóa một cách thông minh, có phân tích hoạt động tín dụng - hoạt động cốt lõi của tất cả các ngân hàng. Giải pháp cho phép việc thực hiện thay đổi các chính sách tín dụng hoặc quy trình vận hành một cách thường xuyên, đáp ứng các quy trình tín dụng đa dạng và thường xuyên, tùy theo cấu trúc tổ chức và vận hành của mỗi ngân hàng.


Sao Khuê là giải thưởng có uy tín và được công nhận rộng rãi về khoa học và công nghệ tầm quốc gia. Giải thưởng nhằm biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam. Năm nay, giải có 315 đề cử và có 178 đề cử được Hội đồng bình chọn trao thưởng.
Nguồn: Báo Doanh nhân Sài Gòn