HPT hoàn thành vượt mức kế hoạch lãi ròng năm 2021, dự kiến chi trả cổ tức gấp rưỡi so với kế hoạch

Năm 2021 là một năm thực sự khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty HPT đã xuất sắc hoàn thành trên 117% kế hoạch lãi ròng năm 2021.
Giá trị lãi ròng trước thuế năm 2021 đạt được là trên 24,6 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với năm 2020. Kể từ năm 2020, HPT đã thay đổi niên độ kế toán từ 1/4 đến 31/3.

Với kết quả đạt được của năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty HPT đã thống nhất sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu, tăng gấp rưỡi so với mức cổ tức kế hoạch (mức cổ tức kế hoạch là 8 - 10%).

Để đạt được kết quả này, Ban lãnh đạo vừa kiên định với định hướng trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến; vừa linh hoạt điều chỉnh các mục tiêu, vận hành để thích nghi với những thách thức mới, đảm bảo được an toàn cho doanh nghiệp và cán bộ nhân viên, hướng tới sự phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, HPT cũng tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ mang hàm lượng tri thức cao. HPT đã đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ cho gần 10 sản phẩm, giải pháp, dịch vụ khoa học công nghệ.

Trong đó, 3 sản phẩm và dịch vụ đã xuất sắc đạt giải Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn gồm: Phần mềm Bộ giải pháp HCapollo – Giải pháp Quản lý tập trung sự kiện an toàn thông tin và cảnh báo sớm, Phần mềm HPT SAALEM - Giải pháp số hóa Quy trình nghiệp vụ tín dụng, Dịch vụ kiểm thử xâm nhập.

Phần mềm Bộ giải pháp HCapollo – Giải pháp Quản lý tập trung sự kiện an toàn thông tin và cảnh báo sớm cung cấp khả năng thu thập dữ liệu thời gian thực, lưu trữ và phân tích các dòng sự kiện An toàn thông tin tập trung.

Giải pháp có tính năng SOAR làm nền tảng giao tiếp giữa các giải pháp phòng thủ truyền thống, các dữ liệu được tổng hợp và cung cấp khả năng theo dõi liên tục 24/7 để phục vụ công tác duy trì an toàn thông tin.

Qua đó, cung cấp tức thời bức tranh toàn cảnh an toàn thông tin cho bất kỳ mô hình tổ chức, doanh nghiệp, giúp nhanh chóng phát hiện và xử lý những sự cố, mối đe doạ và vi phạm an toàn thông tin của hệ thống.

Phần mềm HPT SAALEM - Giải pháp số hóa Quy trình nghiệp vụ tín dụng - thuộc lĩnh vực Ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu tự động hóa một cách thông minh, có phân tích đối với hoạt động tín dụng, một hoạt động cốt lõi của tất cả các ngân hàng.

SAALEM được chuẩn bị sẵn sàng kiến trúc dữ liệu (mô hình dữ liệu) để thực hiện các phân tích dữ liệu chuyên sâu, chuyển giao sự thấu hiểu - Insights - đến các ngân hàng qua các góc nhìn 360 độ về khách hàng - thị trường - rủi ro - sản phẩm, thực hiện phân tích đa chiều. Nhờ ứng dụng học máy, SAALEM còn có khả năng khuyến nghị cải tiến sau vận hành.

Dịch vụ Kiểm thử xâm nhập được đội ngũ chuyên gia bảo mật của HPT thực hiện thông qua sử dụng các kỹ thuật và kịch bản tấn công như tin tặc thật sự xâm nhập vào hệ thống.

Sau đó cung cấp các báo cáo chi tiết về các điểm yếu trên hệ thống có thể bị tin tặc tấn công gây thiệt hại đến hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các khuyến nghị xử lý lỗ hổng cho doanh nghiệp để nâng cao mức độ an ninh của hệ thống, giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện sớm và ngăn ngừa các rủi ro về an toàn thông tin, giảm thiểu những thiệt hại từ tấn công mạng.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021 cùng với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ vượt trội do HPT tự phát triển đã được khách hàng tin tưởng lựa chọn, HPT tự tin sẽ thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2022, tiếp tục tăng trưởng ổn định và bền vững.


Nguồn: Báo Đầu tư Chứng khoán