Cung cấp, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra hệ thống định kỳ cho Bảo hiểm Liberty

I. GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn sỡ hữu của Mỹ và là thành viên của Tập đoàn Liberty Mutual toàn cầu. Với đội ngũ phát triển phần mềm và quản trị dữ liệu còn thiếu kinh nghiệm, việc duy trì một hệ thống hoạt động với hiệu suất ổn định, bảo mật cũng như các giải pháp an toàn về mặt dữ liệu là một điều hết sức khó khăn.

II.HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

- Hiệu suất không đáp ứng được nhu cầu truy cập hệ thống dữ liệu

- Các file dữ liệu nằm rải rác với kích thước quá lớn

- Công tác quản trị gặp nhiều khó khăn khi người quản trị không am hiểu về hệ thống dữ liệu

- Chính sách lưu trữ dự phòng kém hiệu quả

- Việc sử dụng tài nguyên của hệ thống thiếu hiệu quả gây nên tình trạng quá tải trên hệ thống dữ liệu

- Hiện trạng của hệ thống trước khi sử dụng dịch vụ

III. DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Tư vấn qui trình quản trị hệ thống dữ liệu

- Tư vấn và cấu hình tối ưu hóa hoạt động hệ thống dữ liệu

- Tư vấn tối ưu hóa ứng dụng

- Tư vấn chính sách và cấu hình lưu trữ dự phòng

- Tư vấn chính sách và cấu hình an ninh hệ thống

- Tư vấn và hỗ trợ nâng cấp hệ thống dữ liệu

- Tư vấn và cấu hình tối ưu hóa lưu trữ hệ thống dữ liệu

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trên hệ thống dữ liệu

- Kiểm tra định kỳ hệ thống dữ liệu


IV. LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Khai thác được những kiến thức, kinh nghiệm từ những kỹ sư đã từng quản trị các hệ thống dữ liệu lớn

- Nhận diện sớm các vấn đề và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên hệ thống dữ liệu

- Tối ưu hóa hoạt động của hệ thống dữ liệu

- Đảm bảo tính ổn định cho các hoạt động của hệ thống dữ liệu, giảm thiểu thời gian ngừng của hệ thống

- Tư vấn và cấu hình các hệ thống dự phòng

- Đảm bảo các chính sách dự phòng dữ liệu luôn được sẵn sàng

- Tiết kiệm chi phí: không tốn quá nhiều chi phí cho nhân viên quản trị hệ thống cấp cao


V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Tạo được sự tin tưởng của khách hàng trong vấn đề cho phép truy cập hệ thống dữ liệu

- Nâng cấp cơ sở dữ liệu và cập nhật bản vá lỗi định kỳ cho hệ thống dữ liệu

- Hệ thống dữ liệu hoạt động ổn định, đảm bảo cho hoạt động của ứng dụng không bị gián đoạn

- Tối ưu hóa hệ thống lưu trữ: quản lý tập trung hệ thống dữ liệu, giảm kích thước các file dữ liệu

- Công tác quản trị hệ thống dữ liệu dễ dàng hơn với các công cụ Oracle Enterprise Manager

- Hiệu suất hệ thống cải thiện đáng kể: điều chỉnh các thông số cấu hình bộ nhớ hệ thống dữ liệu. Theo dõi hoạt động ứng dụng, tối ưu hóa chỉ mục các bảng để giảm tình trạng ‘full scan’ trên các bảng khi ứng dụng truy cập hệ thống dữ liệu

- Kiểm soát được các vấn đề phát sinh trên hệ thống dữ liệu: theo dõi thông tin alertlog, xử lý các vấn đề phát sinh được ghi nhận trong file alertlog.

- Đảm bảo chính sách lưu trữ dự phòng: tư vấn cấu hình sao lưu và khôi phục dữ liệu bằng công cụ RMAN.

- Đảm bảo các chính sách an ninh hệ thống dữ liệu: tư vấn cấu hình “Audit database”