Chuyển đổi dữ liệu cho ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

I. GIỚI THIỆU

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là một ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam xét cả về quy mô tài chính và phạm vi hoạt động. Được thành lập từ năm 1988, Vietinbank đã trở thành một ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành ngân hàng Việt Nam. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, Vietinbank đã từng bước vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng đều đặn và mạng lưới không ngừng mở rộng. Hiện nay, Vietinbank có 151 chi nhánh, hơn 800 Phòng Giao dịch – Quỹ tiết kiệm ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước và đã thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 900 ngân hàng trên toàn cầu.

Trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, Vietinbank là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam


II. THÁCH THỨC - YÊU CẦU DỰ ÁN

- Việc cài đặt, cấu hình và chuyển đổi dữ liệu tại chi nhánh không được gây gián đoạn hoạt động giao dịch, không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến hệ thống của chi nhánh.

- Không làm thay đổi hay mất mát dữ liệu, không làm thay đổi chi tiết cấu hình của hệ thống CSDL, dữ liệu phải được hoạt động bình thường sau khi chuyển đổi.

- Sau khi hoàn tất chuyển dữ liệu, các ứng dụng phải kết nối được với dữ liệu trên máy chủ mới của chi nhánh, cũng như kết nối đến các máy chủ trung ương phải thông suốt.

III. GIẢI PHÁP

Thực hiện triển khai cài đặt, cấu hình và chuyển đổi dữ liệu máy chủ CSDL Oracle, MSSQL, MySQL,… trên 140 chi nhánh, trung tâm và Sở giao dịch của Vietinbank.

Để công việc triển khai có thể được thực hiện một cách tốt nhất, HPT phối hợp với TT CNTT Vietin- bank xây dựng các kịch bản chuyển dữ liệu, phương án khôi phục hệ thống khi có sự cố. Các kịch bản được kiểm tra kỹ lưỡng trên hệ thống LAB của Vietinbank.

Trước khi triển khai chính thức, kịch bản tập huấn và được triển khai thử nghiệm ở ít nhất 2 chi nhánh, rà soát lại kịch bản và đánh giá rút kinh nghiệm cho việc triển khai đồng loạt.

Để có thể tập trung được nguồn nhân lực, toàn bộ nhóm chuyển đổi CSDL làm việc từ xa tại TT CNTT Vietinbank, kết nối đến các máy chủ chi nhánh thông qua hạ tầng mạng hoàn chỉnh của ngân hàng.

Trong thời gian ngân hàng ngừng giao dịch, khoảng 6 giờ mỗi đêm, nhóm triển khai hệ thống tại chi nhánh phối hợp với nhóm chuyển đổi CSDL tại trung tâm phải hoàn thành công tác triển khai hệ thống mới, chuyển dữ liệu và kiểm tra hoạt động ứng dụng. Đảm bảo đến giờ giao dịch sáng hôm sau mọi công việc của chi nhánh đều diễn ra bình thường.


IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Trong quá trình chuyển đổi không xảy ra lỗi nghiêm trọng nào ảnh hưởng tới giao dịch tại chi nhánh. Hệ thống sau triển khai hoạt động ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh.

- Qui trình phối hợp giữa nhóm triển khai hệ thống tại chi nhánh và nhóm chuyển dữ liệu tại trung tâm được thực hiện chặt chẽ, giảm thiểu sự sai sót, thời gian chờ đợi, giúp đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

- Công tác rà soát tất cả các chi nhánh ngay khi kết thúc triển khai giúp sớm phát hiện các thiếu sót và xử lý kịp thời, đảm bảo hoạt động an toàn cho chi nhánh.