Chủ tịch HĐQT HPT – Ông Ngô Vi Đồng tham gia Hội thảo “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số” tại tỉnh Vĩnh Long


Ngày 21/10/2022, Ông Ngô Vi Đồng – Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Chủ tịch Chi hội phía Nam – Chủ tịch HĐQT công ty HPT đã tham gia Hội thảo “An toàn thông tin (ATTT) trong chuyển đổi số năm 2022” do Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCert) thuộc Cục An toàn Thông tin (Bộ TTTT) tổ chức tại Vĩnh Long.
Chủ tịch HĐQT HPT – Ông Ngô Vi Đồng tham gia Hội thảo

Đồng hành cùng hội thảo lần này, Ông Ngô Vi Đồng và các chuyên gia đã thảo luận đánh giá công tác ATTT, phòng chống mã độc, bảo vệ thông tin, dữ liệu người dùng internet trong giai đoạn chuyển đổi số, đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin trên địa bản tỉnh Vĩnh Long. Chuyên gia ATTT chi Hội VNISA – Ông Lê Quốc Bảo (PGĐ – Trung tâm ATTT HPT) đã đóng góp bài tham luận với chủ đề: “Những kỳ vọng và thách thức trước xu thế An ninh toàn cầu" giúp tổ chức, cơ quan, đơn vị có được bức tranh toàn cảnh về an ninh mạng toàn cầu. Từ đó có những đề xuất, giải pháp góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống ứng cứu sự cố tấn công mạng của tỉnh và giám sát hệ thống an toàn thông tin đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số.

Ông Lê Quốc Bảo – Chuyên gia ATTT VNISA – PGĐ Trung tâm ATTT HPT trình bày tham luận