Đối tác chính thức

oracle-8BAC6B1E.jpg

Tổng quan

Oracle là hãng CNTT hàng đầu về các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu, Middleware và các giải pháp phần mềm chuyên dụng khác (ERP, CRM…) .

Quan hệ - cấp độ hợp tác

- Thiết lập quan hệ hợp tác chính thức từ năm 2002

Cấp độ

- Participal Partner in License & Hardware Track, Cloud Sell Track

Giải thưởng tiêu biểu

- Đối tác có doanh số Database option cao nhất
- Đối tác bán hàng tốt nhất.
- Đối tác Coretech hàng đầu
- Đối tác tăng trưởng cao nhất mảng Fusion Middleware

Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

- Cơ sở dữ liệu:
+ Giải pháp Oracle Real Application Cluster, Data Guard, Enterprise Manager Grid Control, Golden Gate, ...
+ Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp, chuyển đổi Database
+ Dịch vụ tối ưu hệ thống
+ Dịch vụ an toàn bảo mật CSDL Oracle - Middleware (Java, Weblogic…)

- Giải pháp và Dịch vụ Oracle ERP

- Giải pháp và dịch vụ hệ thống trên các nền tảng Sun Microsytem, Exadata…

Dự án tiêu biểu

- Các dự án chuyển đổi database và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho Ngân hàng Công thương
- Dự án cung cấp license và giải pháp quản trị cơ sở dữ liệu OEM cho Bộ tài chính
- Dịch vụ cài đặt, bảo trì, tối ưu hóa hệ thống cho các công ty chứng khoán, Pepsi Co, Lotte mart…

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg
dell-technologies-EEDF2F8F.png
micro-focus-5AA6CED5.png