Đối tác chính thức

dell-technologies-EEDF2F8F.png

Tổng quan

Vào ngày 7 tháng 9 năm 2016, Dell và EMC đã hợp lực trong một vụ sáp nhập công nghệ lớn nhất trong lịch sử để trở thành Dell Technologies. Dell Technologies hợp nhất các nhà lãnh đạo công nghệ - Dell, EMC, Secureworks, Virtustream và VMware - trong một công ty với sức mạnh thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và tạo ra kết quả thực tế mỗi ngày cho khách hàng và đối tác.

Cấp độ

Đối tác Vàng


Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

- Hạ tầng hệ thống - Ảo hóa: Ready Solution
- Giải pháp hạ tầng trọn gói cho các ứng dụng: SAP HANA, VSAN, Oracle, SQL, Exchange MS Storage Space Direct, Hadoop, Splunk Ready Nodes / Ready Bundles
- Cloud:VxRack AS
HPE Proliant for MS Azure Stack
- Lưu trữ, quản lí dữ liệu: Unity
XtremeIO Data domain
Unity 450F

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg
dell-technologies-EEDF2F8F.png
micro-focus-5AA6CED5.png