Đối tác chính thức

cisco-9CA9113.jpg

Tổng quan

Cisco là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực networking, cung cấp giải pháp cho hệ thống truyền thông và Internet với các dòng sản phẩm đa dạng, có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng từ các giải pháp mạng cục bộ (LAN) đến các giải pháp mạng diện rộng (WAN) và Internet

Quan hệ - cấp độ hợp tác

Đối tác chính thức từ 1999

Cấp độ:

- Đối tác cao cấp
- Đối tác Quản lý dịch vụ ATTT (MSSP) duy nhất tại Việt Nam

Giải thưởng tiêu biểu:

- Nhà cung cấp giải pháp DCV/ Cloud và UCS tốt nhất

Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

- Giải pháp tổng thể cho LAN – WAN: kết nối, quản lý tập trung mạng và truyền thông: Giải pháp quản trị mạng WAN, LAN; Giải pháp quản lý tối ưu hóa bằng phần mềm…
- Giải pháp an toàn bảo mật: Giải pháp bảo mật hạ tầng mạng; Giải pháp bảo mật hệ thống và người dùng cuối..
- Các giải pháp xây dựng hệ thống làm việc cộng tác (collaboration) chuyên nghiệp và các giải pháp có liên quan: truyền thông hợp nhất, telepresense, voice and video content delivery…
- Các giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu (datacenter)
- Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống

Dự án tiêu biểu

HPT đã xây dựng được cho mình một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, có đầy đủ các bằng cấp chuyên sâu của Cisco: CCIE, CCNP/CCDP, CCSP, Cvoice… có khả năng triển khai các sản phẩm và giải pháp công nghệ cao cấp nhất của Cisco.
- Dự án triển khai toàn bộ hạ tầng mạng và truyền thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Các dự án cung cấp và triển khai toàn bộ hệ thống truyền thông và bảo mật cho các chi nhánh của Ngân hàng Công thương.
- Dự án cung cấp toàn bộ hạ tầng mạng và truyền thông, bảo mật cho trường Saigontech.

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg
dell-technologies-EEDF2F8F.png
micro-focus-5AA6CED5.png