Đối tác chính thức

ibm-5A5D981C.jpg

Tổng quan

IBM là công ty CNTT hàng đầu thế giới và tiên phong về công nghệ. IBM hiện nay không chỉ là một trong những công ty dẫn đầu trong công nghệ về hệ thống (máy chủ/ lưu trữ…) như trước đây mà còn đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phần mềm và dịch vụ.

Quan hệ - cấp độ hợp tác

Thiết lập quan hệ hợp tác chính thức từ năm 2008

Cấp độ:

Đối tác Bạch kim (Platinum Partner)

Giải thưởng tiêu biểu:

- Đối tác tăng trưởng tốt nhất của năm
- Đối tác tích hợp hệ thống bán Pure Flex tốt nhất
- Đối tác cao cấp nhất trong mảng bảo mật
- Đối tác tiêu biểu năm 2019

Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

Các giải pháp/ dịch vụ về hệ thống, đặc biệt là các giải pháp mới, cao cấp như giải pháp cho hệ thống lớn, trung tâm tính toán (HPC), giải pháp ảo hóa, giải pháp điện toán đám mây (cloud computing), giải pháp chuyên dụng cho các hệ thống Core banking, core insurance….Phần mềm hệ thống: Tivoli, ECM, Lotus, Websphere.
1. DBA/ HCI
2. Security: Threat Management

Dự án tiêu biểu

Dự án xây dựng hệ thống điện toán đám mây tại Công viên Phần mềm Quang trung (QTSC) phục vụ cho hệ thống website của các Sở Ban Ngành của TPHCM
Dự án cung cấp máy chủ IBM cho Tổng cục Hải quan/ Tổng cục thuế
Các dự án cung cấp hệ thống máy chủ và lưu trữ cho các công ty chứng khoán (SSI, SBS, Sen vàng, HCS, Đông dương…)

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg
dell-technologies-EEDF2F8F.png
micro-focus-5AA6CED5.png