Triển khai cài đặt, cấu hình AIX5L và GPFS cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK-SBS)

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) là một công ty trực thuộc Tập đoàn Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Tập đoàn tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng (khoảng 16,67 triệu đô la Mỹ), Sacombank-SBS cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư.

YÊU CẦU DỰ ÁN

Triển khai hệ thống dựa trên các công nghệ sẵn có của IBM để nâng cao tính sẵn sàng, khả năng dự phòng và chịu lỗi tốt.
Bảo đảm cho cơ sở dữ liệu trên hệ thống mới hoạt động thông suốt, giảm thiếu tối đa các sự cố rủi ro về phần cứng có thể xảy ra đồng thời kết nối với tủ đĩa DS4700 hiện có.

GIẢI PHÁP


Triển khai cài đặt, cấu hình AIX5L cho hệ thống IBM Power 550, IBM Power 520 sử dụng cluster GPFS để quản lý share disk và kết nối với hệ thống tủ đĩa IBM DS4700 hiện có.
Cài đặt AIX5L, cập nhật các bản vá lỗi, cài đặt các phần mềm và cấu hình các tham số trên 2 máy chủ IBM Power 550 và 1 máy chủ IBM Power 520 phù hợp với môi trường của Oracle Database.
Cài đặt và cấu hình GPFS trên 2 máy chủ IBM Power 550 quản lý chia sẻ dữ liệu trên 2 máy chủ. Đảm bảo khả năng đọc ghi song song từ nhiều máy chủ lên một vùng đĩa theo yêu cầu thiết kế của giài pháp Oracle Real Application Cluster (RAC).
Kết nối với tủ đĩa DS4700 hiện tại, phân bổ và quy hoạch dung lượng lưu trữ của hệ thống.
Phần cứng: IBM Power 550, IBM Power 520
Phần mềm: AIX 5.3, GPFS

LỢI ÍCH MANG LẠI


Sử dụng hệ điều hành AIX5L 64bit được IBM phát triển trên nền Unix tích hợp với các CPU mới nhất như POWER6, POWER6+ nâng cao được hiệu suất hoạt động của hệ thống.
Sử dụng GPFS cluster để nâng cao tính sẵn sàng cho dữ liệu và hệ thống. Gia tăng khả năng cân bằng tải và đọc ghi song song từ nhiều máy chủ trong nhóm cluster.
Dễ dàng quản lý tập trung, theo dõi tải và kiểm soát các sự cố, nâng cao tính bảo mật.
Thời gian triển khai nhanh chóng và dễ dàng.
Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thông suốt liên tục, không bị gián đoạn.
Có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai.