Cung cấp, triển khai ảo hoá hạ tầng CNTT tại 141 chi nhánh với VMWAREVSPHERE cho VietinBank

I. GIỚI THIỆU

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại lớn giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay Vietinbank đã có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 3 Sở Giao dịch, 141 chi nhánh và trên 700 điểm/phòng giao dịch, là sáng lập viên và đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA và có quan hệ đại lý vớ trên 850 ngân hàng lớn trên toàn thế giới. Ngân Hàng Công Thương Việt Nam là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam.


II. MỤC TIÊU

- Chuyển đổi môi trường các máy chủ ứng dụng tại 141 chi nhánh từ môi trường vật lý sang môi trường ảo hoá.

- Hệ thống sau khi chuyển đổi có tính sẵn sàng cao đối với cả hệ điều hành và ứng dụng, cho phép quản trị tập trung từ các trung tâm vùng.

- Giảm bớt số lượng máy chủ vật lý tại mỗi chi nhánh thông qua việc hợp nhất nhiều máy chủ đơn lẻ lên một cặp máy chủ VMware ESX hoạt động ở chế độ active/active và dự phòng lẫn nhau.

- Các máy chủ ảo được lưu trữ tập trung trên tủ đĩa SAN để nâng cao hiệu suất, thuận tiện cho việc quản lý, triển khai và sao lưu dự phòng.

- Tài nguyên trên các máy chủ vật lý có thể phân bố một cách linh hoạt cho các máy ảo dựa trên độ ưu tiên và nhu cầu của từng ứng dụng cụ thể.

III. GIẢI PHÁP

Hệ thống máy chủ cũ tại mỗi chi nhánh của VietinBank bao gồm nhiều máy chủ vật lý phân tán nên gây nhiều khó khăn cho công tác quản trị và sao lưu dự phòng, không tận dụng được tối đa tài nguyên của hệ thống, khó khăn trong việc bảo trì và nâng cấp. Nhận ra các hạn chế ở trên, để nâng cao năng lực xử lý, tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên và xây dựng một hạ tầng CNTT cho phép quản trị tập trung, trong 02 năm 2009 và 2010, VietinBank đã quyết định đầu tư vào công nghệ ảo hoá để hợp nhất các máy chủ tại tất cả 141 chi nhánh trên toàn quốc, sử dụng công nghệ ảo hoá của VMwarevSphere. Tất cả các máy chủ Database và ứng dụng hiện có tại 141 chi nhánh được di trú từ môi trường vật lý sang hoạt động trên môi trường ảo hoá.

- Mỗi chi nhánh được trang bị một cặp máy chủ Dell có cấu hình cao (từ 8 đến 16 CPU Core, 16GB RAM) được kết nối đến hệ thống mạng SAN để lưu trữ máy ảo.

- Các máy chủ được cài đặt phiên bản VMware ESX 4.0 làm nền tảng xây dựng các máy chủ ảo.

- Toàn bộ máy chủ ảo tại 141 chi nhánh trên toàn quốc được quản trị tập trung tại các trung tâm vùng tại 3 miền.

- Dữ liệu và ứng dụng trên các máy chủ vật lý cũ tại chi nhánh được di trú lên các máy chủ ảo.

- Toàn bộ quá trình nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu được thực hiện một cách nhanh chóng và an toàn, không gây gián đoạn hoạt động giao dịch tại các chi nhánh.


IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Quá trình chuyển đổi từ vật lý sang ảo hoá được thực hiện nhanh chóng và an toàn, không gây gián đoạn hoạt động giao dịch tại các chi nhánh

Các máy chủ sau khi ảo hoá có hiệu năng hoạt động tương đương hoặc cao hơn các máy chủ vật lý cũ. Tài nguyên của các máy chủ vật lý được tận dụng tối đa, các tài nguyên được phân bố một cách hợp lý và linh hoạt cho các máy chủ ảo.

Đơn giản hoá việc theo dõi và quản trị. Việc quản trị hạ tầng máy chủ tại các chi nhánh được thực hiện tập trung tại các trung tâm vùng.

Hệ thống các máy chủ ảo có tính sẵn sàng cao dựa trên công nghệ VMware High Availability, trong trường hợp một trong hai máy chủ vật lý xảy ra sự cố, các máy chủ ảo vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ với thời gian gián đoạn tối thiểu.

Việc triển khai các máy chủ mới có thể thực hiện một cách rất nhanh chóng và dễ dàng sử dụng công nghệ cloning của VMware.

Với công nghệ Snapshot và Clone của VMware vSphere, việc backup các máy chủ ảo được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng vào bất kỳ thời điểm nào mà không gây gián đoạn hoạt động.

Giải pháp đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thông suốt liên tục, không bị gián đoạn và có thể mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai.