Cung cấp Giải pháp XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH DANH VÀ THƯ ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG cho Sở Thông Tin và Truyền Thông Tp.HCM

I. GIỚI THIỆU

Sở Thông Tin và Truyền Thông TpHCM (Sở TTTT TP.HCM) là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc định hướng phát triển, triển khai CNTT cho toàn thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai. Bước đầu, Sở TTTT TP.HCM đã tiến hành dự án xây dựng hệ thống định danh cho các sở/ban/ngành và hệ thống thư điện tử dùng chung trên nền tảng công nghệ Microsoft. Đây là nền tảng cơ bản để khởi đầu cho việc cung ứng các dịch vụ cao cấp sau này.

II. THÁCH THỨC - YÊU CẦU DỰ ÁN

Thách thức:

Ngoài kết nối hạ tầng mạng Metronet chung của Thành phố, tất cả các hệ thống của các đơn vị Sở/ Ban/ Ngành trực thuộc quản lý của Sở TTTT TP.HCM đều hoạt động riêng lẻ, không đồng nhất.

Các máy trạm chủ yếu dùng Window XP, các đơn vị tự xây dựng hệ thống Active Directory trên nền tảng Windows server 2003 hoặc Windows server 2008 để quản lý người dùng và thẩm định cho phép đăng nhập vào phần mềm ứng dụng.

Yêu cầu:

Với mục tiêu hướng tới tới Chính phủ điện tử theo lộ trình phát triển CNTT của nhà nước, Sở TTTT TP.HCM xây dựng dự án triển khai nền tảng hệ thống có khả năng: Quản lý tài nguyên hệ thống và người dùng một cách tập trung; Ban hành các chính sách quản lý CNTT từ cấp thành phố xuống các đơn vị trực thuộc; Hệ thống thư điện tử dùng chung cho toàn thành phố.

Nền tảng này phải đảm bảo tính ổn định, vững chắc và thống nhất trên toàn phạm vi các Sở/ Ban/ Ngành; phù hợp với lộ trình phát triển trong tương lai.

III. GIẢI PHÁP

HPT vinh dự là đơn vị nhận được sự tin tưởng của Sở TTTT TP.HCM trong việc cung cấp giải pháp giúp giải quyết các khó khăn, thách thức đã đặt ra và tiến tới lộ trình phát triển Chính phủ điện tử trong tương lai.

Dựa trên nền tảng công nghệ Microsoft, HPT triển khai giải pháp xây dựng hệ thống định danh và thư điện tử dùng chung cho Thành Phố theo lộ trình sau:

- Xây dựng cấu trúc nền tảng Active Directory theo mô hình Root – Child domain.

- Hệ thống thư điện tử được cài đặt tại domain Root.

- Chuẩn hóa lại toàn bộ tên đăng nhập của người dùng tại các đơn vị.

- Từng bước chuẩn hóa tiến tới mục tiêu Single-sign-on cho toàn bộ hệ thống của các Sở/ Ban/ Ngành.

IV. LỢI ÍCH MANG LẠI

Với giải pháp và cấu trúc hệ thống hiện nay, Sở TTTT TP.HCM đã giải quyết được bài toán quản trị tài nguyên hệ thống tập trung, ban hành các chính sách chung của thành phố, các chính sách an toàn và bảo mật thông tin, các chính sách sử dụng thư điện tử, mà vẫn linh động trong công tác quản trị hệ thống đặc thù ở mỗi đơn vị. Ngoài ra, việc chuẩn hóa lại toàn bộ tên người dùng, tài nguyên trên toàn hệ thống giúp người quản trị dễ dàng quản lý, giám sát, giảm các chi phí thống kê, hỗ trợ đầu cuối và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dùng khi đăng nhập vào hệ thống.

V. NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

“Sở Thông Tin và Truyền Thông Tp.HCM đánh giá cao đội ngũ chuyên gia và kỹ sư HPT trong quá trình triển khai dự án. Đội ngũ đã thể hiện tốt năng lực chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong suốt quá trình đánh giá hệ thống, công tác chuẩn bị và triển khai. Phối hợp và hỗ trợ tốt với Thông Tin và Truyền Thông Tp.HCM, trung tâm CNTT và các đơn vị để dự án thành công tốt đẹp” - Phó Phòng Tích hợp hệ thống Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sở Thông Tin và Truyền Thông Tp.HCM – Ông Ngô Phúc Huy