Giải pháp ngành

HPT vinh dự được đồng hành cùng sự thành công của rất nhiều tổ chức/ doanh nghiệp hàng đầu của tất cả ngành từ Chính phủ đến Tài chính, Ngân hàng, Sản xuất...

Ngân hàng - Tài chính

Đánh giá kịp thời được xu thế Chuyển đổi số, từ cuối năm 2019 Ban lãnh đạo HPT đã thông qua chiến lược Chuyển đổi số trong quản trị công ty và nhất là trong định hướng hoạt động chuyên môn và phát triển kinh doanh. Trên cơ sở đó, cụ thể hoá năng lực HPT trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ  liên quan đến việc chuyển đổi số của từng lĩnh vực ngành nghề, nhất là những lĩnh vực mà HPT có thế mạnh, có năng lực và kinh nghiệm vượt trội. Chiến lược này đã bắt kịp xu thế chuyển đổi số ngày một mạnh mẽ của thế giới và trong nước cũng như nhu cầu thực tế của thị trường.

Hiện nay, HPT đã hoàn thành việc hệ thống hoá tất cả các giải pháp, dịch vụ của HPT theo một nội dung (trình bày) xuyên suốt, chặt chẽ, phù hợp với việc chuyển đổi số của ngành Tài chính – Ngân hàng (theo góc nhìn của HPT), phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp luận triển khai chuyển đổi số của HPT nói chung. HPT sẵn sàng song hành với việc chuyển đổi số của ngành ngân hàng để góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia, mang lại lợi ích thiết thực và rộng khắp cho xã hội.

Tổ chức Chính phủ

Được sự tin tưởng của các Cơ quan Nhà nước, HPT đã tham gia hiện đại hoá hạ tầng CNTT cũng như bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng CNTT cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Sở Thông tin truyền thông các tỉnh thành, Cục Thuế các tỉnh thành, Kho bạc Nhà nước.

Phân phối

HPT cung cấp các dịch vụ và giải pháp phần mềm cho ngành FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong quản lý phân phối. Giúp Doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ và phân tích hiêu quả hơn các yếu tố nền tảng trong phân phối như trưng bày, bao phủ, tính tuân thủ của đội ngủ bán hàng, Gift, POSM,...

Với uy tín và sự chuyên nghiệp của mình, HPT đã chinh phục các Nhà phân phối lớn, củng cố thêm thành công của họ trên thị trường Việt Nam bằng các giải pháp dịch vụ Microsoft Office 365, giải pháp Microsoft bao gồm nền tảng Windows, Windows Server, SQL Server và System Center và nhiều sản phẩm năng suất khác của Microsoft... (VinGroup, Lotte Mart).

Doanh nghiệp

Thấu hiểu các thách thức mỗi ngày một tăng mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, HPT kết hợp với những đối tác hàng đầu thế giới về CNTT mang đến cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại… những giải pháp – dịch vụ CNTT tiên tiến để tối ưu chi phí hoạt động, tăng hiệu quả kinh doanh.