Thành công điển hình

  • Ngân hàng - Tài chính

  • Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

  • Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp – ECM

  • Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

  • Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

  • Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot - Robotic Process Automation (RPA)

  • Tổ chức Chính phủ

  • Phân phối

  • Doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu

prudential-388EDD67.jpg
vietinbank-14974145.jpg
hanwha-life-363BA833.jpg
fe-credit-F8645D8E.jpg
bo-tai-chinh-CC965731.jpg
tong-cuc-hai-quan-3BF39D17.jpg
logo-6-92B25C39.jpg
thue-nha-nuoc-F9F0AA14.jpg
vingroup-21B13C9C.jpg
snp-6680C40.jpg
lotte-5233F921.jpg
evn-F4ECEB79.jpg
viettel-CBEE8817.jpg
duytan-8D3258ED.jpg