HPT bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc mới

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (Mã HPT - UPCOM) công bố quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc mới kể từ ngày 07/11/2023. Việc bổ sung thêm 03 Phó Tổng Giám đốc trong Ban điều hành, giúp kiện toàn mạnh mẽ đội ngũ lãnh đạo cấp cao của HPT nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Cụ thể:

👉 Bổ nhiệm anh Phạm Minh Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm HSC
👉 Bổ nhiệm anh Nguyễn Thành Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm HSE
👉 Bổ nhiệm anh Nguyễn Việt Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm HAS


Ban Lãnh đạo HPT và CBQL chụp ảnh chúc mừng Phó Tổng Giám đốc mới

Ban Lãnh đạo HPT chụp ảnh chúc mừng Phó Tổng Giám đốc mới

Chúc mừng HPT đã có thêm 03 Phó Tổng Giám đốc mới. Với đội ngũ CBLĐ vững chắc, tập thể CBNV đồng lòng quyết tâm phục vụ, mang đến những sản phẩm giải pháp công nghệ tiên tiến và dịch vụ chất lượng nhất đến khách hàng.