Hotnews 129

Một trong những sự kiện hằng năm của HPT kể từ khi HPT trở thành công ty đại chúng, đó là Đại hội cổ đông thường niên. Đại hội cổ đông thường niên HPT năm 2022 được tổ chức vào tháng 7/2022 và có điều đặc biệt là đại hội cổ đông năm nay, HPT đã tiếp đón một số cổ đông mới, trong đó có cổ đông sở hữu đến vài trăm ngàn cổ phiếu HPT. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy cổ phiếu HPT đã được các nhà đầu tư quan tâm. Chi tiết diễn tiến đại hội được đăng tải trong chuyên mục Uni HPT của Hotnews số 129, Hotnews online và Website HPT.

Hotnews số 129 ghi lại những kỷ niệm tuyệt vời chuyến nghỉ hè chung toàn công ty của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên 2 miền Nam – Bắc năm 2022 được xem là một kỳ nghỉ hè “bùng nổ”, “rực cháy” nhất từ trước đến nay. 

Trong tháng 7/2022, Ban lãnh đạo HPT cũng đã tổ chức cuộc họp Nguồn lực khung lần thứ 1, một trong những chương trình quan trọng trong hàng loạt chương trình tập trung vào P5- Nguồn lực- theo khung kế hoạch 6P của Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh (Lập kế hoạch trục 6P đã đề cập trong bài phỏng vấn Tổng Giám đốc ở Hotnews số 128).

Các chuyên mục thường lệ như Cộng đồng, Kỹ thuật công nghệ, Quản trị, Văn hóa đời sống…đều có các bài viết đầy tâm huyết của các HPTer. Chuyên mục Tin tức cập nhật đầy đủ tin tức hoạt động của HPT diễn ra trong 3 tháng qua.