17 kỹ sư HPT vinh dự nhận được chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp Asean

Chiều 14/12/ 2022 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Tập đoàn Điện lực, Hội Điện lực Việt Nam và Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN tổ chức Lễ trao chứng chỉ và huy hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 109 kỹ sư Việt Nam thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, tự động hóa, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm nay sẽ trao thưởng cho những kỹ sư xuất sắc của 2021 và 2022.

HPT vinh dự có được 17 kỹ sư đạt được chứng chỉ này với những tiêu chuẩn khắt khe và toàn diện nhất của Ủy ban đăng bạ kỹ sư ASEAN về trình độ, năng lực, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp.