Ý NGHĨA TÊN THƯƠNG HIỆU HPT

Tên thương hiệu HPT gồm ba chữ cái đơn giản, hiện đại không có nguyên âm và dấu tiếng Việt dễ dàng sử dụng cho truyền thông tại thị trường trong nước và quốc tế.

Tên thương hiệu HPT có giá trị nhân văn gắn với lịch sử hình thành công ty từ những ngày đầu thành lập khi những người sáng lập công ty mong muốn xây dựng HPT trở thành công ty dịch vụ công nghệ cao “High Performance Technology”. Trong quá trình phát triển của HPT tên thương hiệu HPT cũng được tập thể cán bộ nhân viên trìu mến đặt tên là ngôi nhà của đội ngũ chuyên nghiệp “Home of Professional Team” nhằm thể hiện HPT là nơi hội tụ của các chuyên gia, của tài năng và tinh thần đồng đội.

Khi viết văn bản tên thương hiệu HPT phải dùng chữ in hoa là HPT, không sử dụng chữ viết thường “hpt” hoặc logo trong văn viết. Hãy lưu ý sự khác nhau giữa tên thương hiệu HPT với tên đăng ký pháp lý tiếng Việt là “Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT” và tên giao dịch quốc tế là “HPT Vietnam Corporation”.