TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU HPT

1. Năng động – hình ảnh của một tập thể trẻ, có sức sống, luôn phấn đấu vươn lên, nhanh chóng nắm bắt những tiến bộ của khoa học công nghệ, cải tiến quy trình, tích cực chủ động trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ 

2. Chính trực – đặc tính quan trọng hình thành phong cách HPT, là hình ảnh của một doanh nghiệp đáng tin cậy, luôn có trách nhiệm và cam kết trong mọi mặt hoạt động. Hình ảnh thương hiệu HPT mang nét chính trực còn thể hiện ở sự giản dị, gần gũi và chân thành, là phong cách chân phương nhưng trang trọng lịch sự. 

3. Chuyên nghiệp – thể hiện đặc tính nghề nghiệp hướng đến sự chuyên nghiệp và năng lực cạnh trang trong cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Phát triển Phần mềm, chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng và trong các quy trình quản lý doanh nghiệp, là năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự được huấn luyện và đào tạo bài bản. 

Những nét tính cách trên của HPT nhằm giúp định hướng phong cách thiết kế minh họa, lựa chọn hình ảnh và ngôn ngữ phù hợp cho các hoạt động truyền thông, giao tiếp với khách hàng, đối tác và với cộng đồng xã hội.

Câu định vị thương hiệu HPT: “Knowing IT – Am tường công nghệ-Thấu hiểu thông tin" thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin, Truyền thông và Phát triển phần mềm, là sự hiểu biết sâu sắc từng công việc cụ thể, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và tận tụy phục vụ khách hàng.