Cung cấp Giải pháp Mạng học tập Connecting Learning cho SaigonTech

GIỚI THIỆU VỀ SAIGONTECH

SaigonTech, một trường đào tạo Công Nghệ Thông Tin và Quản Trị Kinh Doanh, được thành lập dựa trên quan niệm rõ ràng rằng tiềm năng tài nguyên tri thức phong phú của Việt Nam cần phải được chuyển thành lực lượng lao động có trình độ quốc tế bằng cách phát triển các chương trình giáo dục đào tạo, những cơ hội thực hiện các dự án kỹ thuật cùng với các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

SaigonTech có diện tích 22.700m2, có 14 tầng (12 tầng, 1 tầng hầm và 1 cơ sở hạ tầng kỹ thuật) với 63 phòng học và cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và nghiên cứu.

YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

SaigonTech đặt mục tiêu xây dựng tòa nhà phục vụ cho mục đích giáo dục đạt chuẩn của thế kỷ 21: truyền thông tin, làm việc cộng tác và học tập, cung cấp cho đội ngũ nhân viên và sinh viên các công nghệ mới nhất và truy cập trực tuyến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng truyền tải chương trình giảng dạy với các video và phương tiện truyền thông phong phú và xây dựng các lớp học ảo trong tương lai gần.

HPT lựa chọn và cung cấp giải pháp Connected Learning của Cisco cho SaigonTech. Cisco Connected Learning là đồ án bao gồm 3 bước giúp chuyển đổi cơ sở giáo dục bậc đại học trở thành trung tâm học tập với môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế. Giải pháp này với độ an toàn cao cho tất cả các tài nguyên thông qua một nền tảng tích hợp không dây, an ninh, truyền thông hợp nhất và công nghệ Cisco Connected Real Estate. Bên cạnh đó, độ an toàn cao của nền tảng mạng không dây kết nối các toà nhà thuộc SaigonTech trong nội thành tạo điều kiện cho việc học trực tuyến và cung cấp cho đội ngũ nhân viên, sinh viên các công cụ truyền thông tiên tiến.

LỢI ÍCH MANG LẠI

Với nền tảng của Cisco Connected Learning, SaigonTech đã xây dựng thành công tòa nhà phục vụ cho mục đích giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại: truyền thông tin, làm việc cộng tác và học tập, cung cấp cho đội ngũ nhân viên và sinh viên các công nghệ mới nhất và truy cập trực tuyến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng truyền tải chương trình giảng dạy với các video và phương tiện truyền thông phong phú và xây dựng các lớp học ảo “Hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong mô hình giáo dục thế kỷ 21 mà chúng tôi đang hướng đến. Các hệ thống tiên tiến sẽ cho phép đội ngũ nhân viên và sinh viên học tập trực tuyến, email và công cụ truyền thông, truy cập vào các hệ thống ở trường hoặc thông qua internet. Triển khai thành công dự án, HPT đã giúp tích hợp thành một hệ thống duy nhất, cải thiện môi trường học tập và quá trình quản lý”, ông Nguyễn Hữu Thanh - giám đốc cơ sở hạ tầng CNTT, SaigonTech.