Giám đốc Phát triển Công nghệ thỉnh giảng tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM)

Theo lời mời của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM), ngày 15.04.2022, anh Trịnh Ngọc Minh – Giám đốc Phát triển Công nghệ – đã có buổi thỉnh giảng trong khuôn khổ môn học Nhập môn Khoa học Dữ liệu của chương trình Thạc sĩ Chính sách công khóa 2023 (MPP2023) tại trường. Trong khuôn khổ buổi thỉnh giảng anh đã chia sẻ một số nội dung chính:

  • Định nghĩa về an toàn thông tin.
  • Cách tiếp cận về an toàn thông tin. Trong đó, một trong những cách tiếp cận về an toàn thông tin tốt nhất là ISO27000 – tiêu chuẩn quốc tế về thông tin hoặc quản lý an ninh.
  • Phân tích rủi ro trong quản trị về an toàn thông tin.
  • Tiếp cận ATTT từ góc độ hiệu quả kinh tế.

Qua buổi thỉnh giảng, các sinh viên có thêm kiến thức về ATTT bổ trợ cho ngành học của mình.