Đại hội cổ đông thường niên HPT 2022

Sáng ngày 22.07.2022, Ban lãnh đạo HPT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên HPT 2022 với sự tham dự của Hội đồng quản trị HPT và 66/546 cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 6,417,047/ 8,116,945 cổ phần, tương đương 79.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.Mở đầu chương trình Đại hội, Chủ tịch HĐQT HPT – Anh Ngô Vi Đồng – Phát biểu khai mạc và thông qua Báo cáo của HĐQT.

Báo cáo bao gồm các phần: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022, Mục tiêu – Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025.
Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022 như sau:


Xây
dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
 • Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên 
 • Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách 
 • Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung.
 • Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. Kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
 • Xây dựng niềm tự hào là người HPT.

Về chỉ tiêu
nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

Năm 2022, HPT đặt mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

 • HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 25 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng sau thuế là 20 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 1.000 tỷ VNĐ.
 • Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), xây dựng bộ chỉ số tài chính cốt lõi HPT. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị các cấp, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án

Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng  

 • Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm sóc khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
 • Nỗ lực tìm tòi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng mới. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
 • Triển khai các hoạt động Digital Marketing, thăm dò ý kiến và phản hồi của khách hàng về dịch vụ của HPT nhằm luôn luôn hoàn thiện công tác phục vụ chăm sóc khách hàng.

Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật

 • Năm 2022 được xác định là năm “Đột phá – Sáng tạo – Phát triển bền vững”, đòi hỏi HPT phải thể hiện mạnh mẽ trong nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ dịch vụ, các Trung tâm kinh tế kỹ thuật phải chứng minh năng lực lõi là thế mạnh, có năng lực cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh tế kỹ thuật, được khách hàng thị trường công nhận đánh giá.
 • Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và hoàn thiện kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
 • Đẩy mạnh xây dựng các giải pháp sản phẩm mang thương hiệu HPT, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.
 • Nâng cao năng lực dịch vụ phục vụ khách hàng theo chuẩn quốc tế, năm 2022 từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí chuyên nghiệp dịch vụ HPT theo đặc thù từng loại hình dịch vụ của các Trung tâm và của chung toàn công ty
 • Các Trung tâm kinh tế kỹ thuật HPT như HAS, HSI, HSC, HSE tiếp tục bám sát các nội dung chuyên môn đã phê duyệt, quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đề ra. Các hướng chuyên môn sẽ tiếp tục được HPT nghiên cứu, đầu tư, triển khai đó là:
  • Quản lý quy trình nghiệp vụ, tư động hóa, phát triển và hoàn thiện các ứng dụng tối ưu nghiệp vụ đặc thù.
  • Tích hợp và đảm bảo hạ tầng, dịch vụ Cloud.
  • An toàn thông tin, quản trị và an toàn dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
  • Nhận dạng, IoT
 • Năm 2022 mở rộng khả năng phát hiện, tìm kiếm hợp tác cùng các đối tác phát triển dịch vụ mới, công nghệ mới…

Về mục
tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
 • HPT năm 2022 tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với các đối tác trong nước có năng lực, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù. Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ theo hướng chuyển giao công nghệ, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.
 • Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác, phấn đấu tăng trưởng doanh thu và thị phần cùng đối tác.  Ban Lãnh đạo phải quyết liệt hành động để đạt hiệu quả trong hợp tác nhằm nâng cao uy tín HPT, tạo điều kiện cho sự phát triển của HPT cùng đồng hành với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới
 • Duy trì và tăng cường hợp tác với các nhà phân phối, có tiêu chí đánh giá và chia sẻ thông tin kịp thời, cùng nỗ lực phát triển thị phần và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ khách hàng.

Về
nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị điều hành
 • Tiếp tục xây dựng gìn giữ văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV
 • Hoạt động văn hóa quan trọng của năm 2022: Kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh HPT Hà Nội, tổ chức sự kiện quan trọng này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của HPT Hà Nội và là hoạt động quan trọng nhằm tri ân khách hàng, đối tác, tri ân CBNV công ty đã góp phần xây dựng và tạo nên HPT Hà Nội vững vàng, góp phần to lớn cho thành công chung của HPT.
 • Chăm lo cho CBNV trong công việc và cuộc sống, phấn đấu đạt thành tích và nâng cao thu nhập cho CBNV
 • Luôn đề cao cảnh giác, theo dõi và thực hiện tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho CBNV và cho khách hàng, cộng đồng
 • Một số nội dung hoạt động xây dựng văn hóa, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV sẽ phải tập trung đó là:
  • Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động, xây dựng tài liệu văn hóa HPT.
  • Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ, các buổi giao lưu với khách mời… chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.
  • Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu HPT trong năm 2022 sẽ phải được triển khai mạnh mẽ hơn với nhiều hoạt động mới như đẩy mạnh truyền thông, Digital Marketing, sản xuất video clip giới thiệu hoạt động, sản phẩm, dịch vụ HPT. Hình ảnh thương hiệu HPT cần tiếp tục truyền thông cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm nâng cao giá trị thương hiệu HPT, khẳng định vị thế HPT trong cộng đồng và ngoài xã hội.
  • Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh của HPT là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng “Nhân bản – Hài hòa”, xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

Về
nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng
 • Năm 2022 là năm bản lề để thực thi chiến lược công ty đến 2025, HĐQT và Ban Lãnh đạo cần có những kế hoạch, quyết sách cho bước đột phá HPT, chuẩn bị cho việc xây dựng giai đoạn 2 tòa nhà HPT tại khu Công nghệ cao Tp.HCM, xem xét khả năng phát triển công ty theo hướng mời gọi đầu tư, mời gọi cổ đông chiến lược, nâng cao giá trị HPT trên thị trường tài chính, chứng khoán.
 • Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2022 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.

HPT tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, là doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của cả nước.

Tiếp theo báo cáo của Hội đồng quản trị HPT, Tổng Giám đốc HPT – Anh Đinh Hà Duy Linh – thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Báo cáo bao gồm các phần: Đánh giá hoạt động năm 2021, Mục tiêu chính năm 2022.
Mục tiêu chính năm 2022


Mục tiêu tài chính (P6)

 • Lãi ròng trước thuế 25 tỷ đồng với doanh thu kỳ vọng là 1.000 tỷ đồng.
 • Đảm bảo thực hiện cam kết lãi ròng tối thiểu/người
 • Phấn đấu đạt lãi ròng tăng trưởng/người của 04 Trung tâm kinh tế HSI, HSC, HSE và HAS

Mục tiêu sản phẩm HPT (P1
)
 • Các sản phẩm đều được thương mại hóa có kết quả doanh thu
 • Triển khai quy trình quản lý phát triển sản phẩm giai đoạn 1

Mục tiêu về chuyên nghiệp trong dịch vụ, giải pháp (P2)

 • Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và tiêu chuẩn chuyên nghiệp cấp công ty và cấp trung tâm
 • 100% khách hàng có hợp đồng dịch vụ sẽ gọi qua tổng đài Contact Center của HPT
 • Hoàn thiện và cập nhật thường xuyên danh mục dịch vụ ưu tiên của HPT cùng với các công cụ marketing, kinh doanh đầy đủ

Mục tiêu về phát triển khách hàng, thị trường (P3)

 • Tiếp tục tăng trưởng số khách hàng mới trên 100 khách hàng
 • Mở rộng khách hàng qua kênh online/marketing với tỷ lệ chuyển đổi khoảng 10% (lead)
 • Tăng khách hàng chiến lược lên trên 50

Mục tiêu về quản trị hiệu quả công việc (P4)

 • Tiếp tục cải tiến quy trình quản trị công việc trên HMA
 • Xây dựng định chuẩn công việc cho một số vị trí kỹ thuật
 • Quản lý tiến trình kinh doanh của nhân viên kinh doanh trên HMA
 • Cải tiến quy trình quản lý tài chính – chế độ – chính sách theo hướng tăng năng lực cạnh tranh và an toàn

Mục tiêu về nguồn lực (P5)

 • Triển khai các giải pháp dài hạn để ổn định nguồn lực theo 03 nội dung:
  • Phát triển cá nhân có năng lực trong nguyên tắc phối hợp với đồng đội
  • Cải tiến chế độ – chính sách mang tính cạnh tranh và khuyến khích hiệu quả đóng góp của nhân sự
  • Áp dụng phần mềm quản trị nhân sự theo chức năng mới, quản lý tri thức
 • Triển khai chương trình nguồn lực khung theo kế hoạch
 • Tiếp tục phát huy nguồn lực theo trình độ ASEAN (chứng nhận kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN)

Giữ tỷ lệ biến động nhân sự dưới 20%

Đại diện Ban kiểm sát, anh Lê Nhựt Hoàng Nam – Phó GĐ TT HSI – thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
Thành viên Hội đồng quản trị không thường trực – anh Trần Anh Hoàng – thông qua các tờ trình với đại hội
Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, Chi trả cổ tức năm 2021 – Kế hoạch cổ tức năm 2022, Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, Danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
Thành viên Hội đồng quản trị không thường trực – anh Nguyễn Đức Tiến – thông qua Nghị quyết đại hội

Sau các phần báo cáo và nội dung do Ban tổ chức chuẩn bị, Chủ tọa đoàn dành thời gian lắng nghe ý kiến thảo luận từ các cổ đông và phúc đáp cho các cổ đông những thông tin cổ đông quan tâm, cần trao đổi và thảo luận với Chủ tọa đoàn.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc tốt đẹp với sự đóng góp tích cực, nhiệt huyết của tất cả các thành viên tham gia.

x