BAN KIỂM SOÁT

ba-nguyen-thi-hoang-yen-2EA41C3F.jpg

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến

Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm: 1978
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2001.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2001. Bà gia nhập HPT từ năm 2001, tích cực tham gia xây dựng quy trình quản trị của công ty, hệ thống chất lượng. Bên cạnh đó, điều hành công tác nhân sự, đào tạo của công ty và tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần cho CBNV. Hiện tại bà giữ chức vụ Trưởng khối Tổng hợp văn phòng Tổng Công ty. Với sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, bà đã góp phần nâng cao chất lượng công tác khối Tổng hợp, tối ưu chi phí hoạt động, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ từ các đơn vị.
ba-huynh-thi-thanh-nga-E4C5A5D8.JPG

Bà Huỳnh Thị Thanh Nga

Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1980
Tốt nghiệp cử nhân Khoa Toán –Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2002, Bà cũng đã tốt nghiệp cử nhân khoa Ngoại Thương trường đại học Kinh tế TPHCM năm 2007.

Bà gia nhập công ty HPT từ năm 2005 công tác tại phòng Kế toán - Xuất nhập khẩu. Từ tháng 11 năm 2007, bà kiêm nhiệm công tác quản lý cổ đông HPT.

Hiện nay, bà Huỳnh Thị Thanh Nga giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty HPT.
ong-le-nhut-hoang-nam-AFED36EB.jpg

Ông Lê Nhựt Hoàng Nam

Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm: 1980
Ông Lê Nhựt Hoàng Nam tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện mạng Cisco năm 2001.

Ông công tác tại Công ty HPT từ năm 2003. Năm 2010, ông giữ trọng trách Trưởng khối Công nghệ thông tin, đầy mạnh và phát triển các ứng dụng công nghệ tiên tiến cho công ty, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động của HPT.
Trong thời gian công tác tại HPT, ông tham gia hoạch định chính sách CNTT, chính sách ATTT, xây dựng – tối ưu kiến trúc và đầu tư phát triển hệ thống CNTT của HPT.
Với vai trò Giám đốc An ninh thông tin (CISO), ông góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống ISO 27001 tại Công ty. Năm 2020, ông Lê Nhựt Hoàng Nam đã được Ban Lãnh đạo công ty bổ nhiệm trở thành Phó Giám Đốc Trung tâm HSI.