DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN MOBILITY

HPT cung cấp dịch vụ xây dựng các ứng dụng Mobility theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các nhóm đối tượng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. HPT cung cấp các giải pháp phần mềm thân thiện và dễ ứng dụng nhất cho người sử dụng, được xây dựng bằng công nghệ mới nhất trên nền tảng Android, IOS.