DỊCH VỤ TƯ VẤN, TỐI ƯU HÓA, BẢO MẬT VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG CSDL

I. GIỚI THIỆU
HPT không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn, tối ưu hóa, bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật trên hệ thống CSDL Oracle, SQL Server mà còn thực hiện dịch vụ này đối với các thành phần liên quan như máy chủ, hệ điều hành và thiết bị lưu trữ.
Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:
Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sao lưu, phục hồi dữ liệu: Việc sao lưu dữ liệu không chỉ đơn thuần là tạo ra bản sao lưu cho CSDL đang hoạt động mà còn đảm bảo các bản sao lưu có thể sử dụng để phục hồi thành công, nhanh chóng và chính xác. Để đảm bảo cho việc tính toán lưu trữ các bản sao lưu, cần phải có một chính sách sao lưu hợp lý, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các kịch bản phục hồi dữ liệu trong các trường hợp có sự cố cần phải được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo thời gian phục hồi dữ liệu là ngắn nhất và sự mất mát dữ liệu là ít nhất.


II. QUY TRÌNH TƯ VẤN