Dịch vụ Tư vấn kiến trúc CNTT

TỔNG QUAN
TƯ VẤN KIẾN TRÚC CNTT

Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò rất quan trọng trong điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại các tổ chức - doanh nghiệp, giúp nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên ở một số nơi việc ứng dụng CNTT còn mang tính rời rạc, không có lộ trình đầu tư rõ ràng và chưa bám theo các mục tiêu chiến lược của lãnh đạo. Điều này dẫn đến việc đầu tư cho CNTT thiếu hiệu quả, lãng phí hoặc không theo kịp yêu cầu phát triển của tổ chức. Để giải quyết những thách thức này, Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture - EA) cần phải được xây dựng nhằm tạo nên bản thiết kế đầy đủ về mối quan hệ giữa tất cả nghiệp vụ hiện tại, tương lai với ứng dụng CNTT, xác định kế hoạch ứng dụng CNTT tổng thể, góp phần vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra với hiệu quả cao nhất.Kiến trúc tổng thể mục tiêu sẽ được xây dựng bao gồm các thành phần kiến trúc như sau:

KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ

Mô tả các mục tiêu chiến lược, cơ cấu tổ chức và các qui trình nghiệp vụ, trạng thái hiện tại và lộ trình xây dựng kiến trúc nghiệp vụ trong tương lai.

KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

Mô tả các các phần mềm ứng dụng phục vụ qui trình nghiệp vụ trong tổ chức, trạng thái hiện tại và lộ trình xây dựng kiến trúc ứng dụng trong tương lai.

KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

Mô tả cấu trúc thông tin và dữ liệu sử dụng trong tổ chức, trạng thái hiện tại và lộ trình xây dựng kiến trúc dữ liệu trong tương lai.

KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ

Mô tả hạ tầng CNTT bao gồm các phần mềm hệ thống, máy chủ, lưu trữ, kết nối mạng,.. trạng thái hiện tại và lộ trình xây dựng kiến trúc công nghệ trong tương lai.

KIẾN TRÚC AN TOÀN THÔNG TIN (ATTT)

Mô tả chính sách và hạ tầng đảm bảo ATTT trong tổ chức; trạng thái hiện tại và lộ trình xây dựng kiến trúc ATTT trong tương lai.


KHUNG XÂY DỰNG KIẾN TRÚC
TỔNG THỂ TOGAF

Để có thể xây dựng kiến trúc tổng thể một cách nhanh chóng và hiệu quả, phương pháp luận triển khai dựa trên Khung xây dựng Kiến trúc tổng thể TOGAF (The Open Group Architecture Framework).


TOGAF là sản phẩm của Open Group, tổ chức lớn nhất thế giới hiện nay trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về kiến trúc tổng thể, kiến trúc và giải pháp hệ thống CNTT (bao gồm 10.000 thành viên là các kiến trúc sư, kỹ sư CNTT từ hơn 30 nước và 350 công ty chuyên về CNTT). TOGAF đã được kiểm chứng có độ phổ dụng cao, dễ dàng triển khai, có khả năng tùy biến, thích hợp với nhiều loại hình và quy mô của tổ chức, doanh nghiệp.


Phương pháp phát triển kiến trúc của TOGAF bao gồm 10 giai đoạn được sắp xếp theo một chu trình vòng lặp. Từng giai đoạn trong chu trình này sẽ được mô tả chi tiết với các thông tin đầu vào, kết quả đầu ra, cũng như các hoạt động chính theo thứ tự triển khai.


CÁC GIAI ĐOẠN BAO GỒM

 • 01

  Trù bị

 • 02

  Xác định Tầm nhìn kiến trúc

 • 03

  Xây dựng Kiến trúc nghiệp vụ

 • 04

  Xây dựng Kiến trúc thông tin

 • 05

  Xây dựng kiến trúc công nghệ

 • 06

  Xác định Cơ hội & Giải pháp

 • 07

  Hoạch định Lộ trình triển khai

 • 08

  Quản trị thực hiện

 • 09

  Quản lý thay đổi

 • 10

  Quản lý yêu cầu

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Đạt được tầm nhìn dài hạn về đầu tư CNTT, gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Hệ thống CNTT triển khai đồng bộ, tối ưu, hạn chế trùng lắp, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Ứng dụng và khai thác thông tin hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức.

TẠI SAO CHỌN HPT?

01.

Kinh nghiệm hơn 28 năm trong lĩnh vực CNTT, là một trong những Công ty cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam.

02.

HPT có đội ngũ tư vấn, kỹ sư chuyên trách được đào tạo bài bản với các chứng chỉ quốc tế về TOGAF, COBIT, ITIL, …

03.

Quy trình cung cấp giải pháp, dịch vụ được quản lý chất lượng chặt chẽ qua các tiêu chuẩn ISO9001, ISO27001, CMMI,…