DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI PHÁP CHUYÊN SÂU

I. GIỚI THIỆU

HPT cung cấp gói dịch vụ tư vấn các giải pháp chuyên sâu về máy chủ, lưu trữ cho các ứng dụng lõi của doanh nghiệp, hoặc các hệ thống lớn có độ phức tạp cao trên nền các máy chủ Unix (CoreOS-HA).


Một số giải pháp tiêu biểu có thể kể đến:

1. Giải pháp về hệ điều hành lõi và sẵn sàng cao.
2. Giải pháp về hệ thống lưu trữ trên hạ tầng mạng SAN, đặc biệt là những hệ thống lưu trữ cỡ lớn, có quy mô và độ phức tạp, khả năng dự phòng cao.
3. Giải pháp về đảm bảo tính liên tục của dữ liệu (Business Continuity).
4. Các giải pháp về ảo hóa và điện toán đám mây

Thông qua quá trình tư vấn này, khách hàng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn các giải pháp phù hợp với môi trường kinh doanh của mình nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, đưa ra những quyết định hợp lý với ngân sách đầu tư CNTT tiết kiệm nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển liên tục của doanh nghiệp.

Cơ sở tư vấn các giải pháp này dựa trên cặp tham số RPO (Recovery Point Objective) và RTO (Recovery Time Objective), tùy vào trọng số RPO/RTO tương ứng của mỗi khách hàng mà các giải pháp và thiết bị được cung cấp để phù hợp với khả năng đầu tư.

HPT có thể tư vấn từ các giải pháp tổng thể, đầu tư theo nhiều giai đoạn đến các giải pháp chuyên biệt theo từng nhóm: hệ điều hành, máy chủ, lưu trữ, quản trị hệ thống, đồng bộ dữ liệu.


II. GÓI DỊCH VỤ

Gói dịch vụ tư vấn bao gồm:
1. Tư vấn về nâng cấp, chuyển đổi các hệ thống hệ điều hành, máy chủ, lưu trữ.
2. Tư vấn các giải pháp về Unix Core-OS và Clustering trên môi trường máy chủ chuyên nghiệp.
3. Tư vấn các giải pháp lưu trữ trực tuyến trên hạ tầng mạng SAN, lưu trữ phân tầng trên Tape- Disk, hay Disk-Disk.
4. Tư vấn các giải pháp về đồng bộ dữ liệu.
5. Tư vấn các giải pháp về phân vùng ảo hóa trên máy chủ Unix và lưu trữ


III. QUY TRÌNH TƯ VẤN