DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TẢI VÀ HIỆU NĂNG, TỐI ƯU HỆ THỐNG

I. GIỚI THIỆU
Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống của HPT cung cấp cho khách hàng các bảng phân tích giám định nhằm đảm bảo hiệu suất của hệ thống luôn hoạt động ở mức tốt nhất. Các kỹ sư của HPT sẽ đánh giá hiệu năng máy chủ và lên kế hoạch phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường CNTT của doanh nghiệp có thể theo kịp nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai. Đồng thời có thể cải thiện các thiết bị hiện tại bằng cách phát hiện các vị trí tắc nghẽn giúp ngăn chặn sự suy giảm hiệu năng của hệ thống. Dịch vụ này được thiết kế nhằm xây dựng một nền tảng hệ thống vững chắc giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất kinh doanh cao và hiệu quả với chi phí hoạt động thấp.


II. GÓI DỊCH VỤ
Gói dịch vụ tư vấn bao gồm:

 • Tập hợp các đánh giá và thông tin cấu hình của hệ thống.
 • Thu thập mẫu tải và các thông tin của hệ thống trong khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng các công cụ lấy mẫu tải có sẵn theo Hệ Điều Hành (OS) hoặc các công cụ lấy mẫu chuyên dụng để thực hiện quá trình lấy mẫu.
 • Tập hợp các dữ liệu thu thập được và mô tả thành dạng biểu đồ để phân tích và xác định được tải hiện tại của hệ thống.
 • Theo dõi ngưỡng hoạt động của hệ thống.
 • Xây dựng giải pháp dựa trên khả năng tăng trưởng dự kiến.
 • Đưa ra các báo cáo chi tiết sau:
 • Bảng tóm tắt về cấu hình hiện tại máy chủ.
 • Tổng quan về các vị trí có vấn đề.
 • Xác định hiệu suất hoạt động của hệ thống.
 • Tài nguyên tiêu thụ theo loại khối lượng công việc và nguồn lực tổng thể.
 • Dự đoán khả năng đáp ứng trong tương lai.
 • Khuyến cáo, đề xuất các công việc cần thực hiện.