DỊCH VỤ GIA CÔNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TRONG LĨNH VỰC FMCG

HPT phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm quản lý, giúp doanh nghiệp cải tiến hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường.
Đến với HPT, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn giải pháp phần mềm tiên tiến, nhiều lợi ích gia tăng, phù hợp nhất với đặc thù của từng doanh nghiệp.

  • Giải pháp quản lý Quà tặng (Gift management)
  • Giải pháp Giám sát kinh doanh quản lý kế hoạch và thực hiện huấn luyện cho NV kinh doanh (EXPLAIN DEMONSTRATE APPLY CONSOLIDATE )
  • Giải pháp Rà soát kỷ luật MCP management
  • Gải pháp ứng dụng web dùng để quản lý, phê duyệt và theo dõi các sự kiện (EPOA)
  • Giải pháp hỗ trợ để gửi tin nhắn ngắn đến các số điện thoại di động (SMS Campaing)