DỊCH VỤ ĐẢM BẢO KINH DOANH LIÊN TỤC & KHÔI PHỤC THẢM HỌA

Với dịch vụ Kinh doanh liên tục và Khôi phục thảm họa cho các cơ sở dữ liệu Oracle (Oracle Business Continuity và Disaster Recovery) HPT chúng tôi tư vấn, triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng của thảm họa và đưa ra các bước cần thiết để đảm bảo tài nguyên, nhân lực, business processes có thể hoạt động trở lại một cách kịp thời. Nó bao gồm việc đem tất cả các hệ thống quan trọng đến một môi trường khác, trong khi chờ sửa chữa, duy trì công việc kinh doanh trên hệ thống dự phòng cho đến khi trở lại điều kiện thông thường. Nó cũng liên quan đến việc giao dịch với khách hàng, đối tác, và các cổ đông qua các channels khác nhau, cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Disaster Recovery Plan, chúng tôi cung cấp các vấn đề về backup dữ liệu và xây dựng hệ thống Disaster RecoverySite cho các Cơ sở dữ liệu. Business Continuity Plan là xây dựng các Disaster Recovery Plan cho các kịch bản khác nhau xảy ra với Cơ sở dữ liệu, phân tích các tác động bến business, diễn tập và thử nghiệm để bảo đảm dữ liệu quan trọng của quý khách hàng an toàn, bền vững.
Việc xây dựng một Disaster Recovery Plan cũng yêu cầu các công nghệ sau:

  • Hot-site/Off -site Oracle disaster recovery
  • Kết hợp giữa Data Guard với các công cụ như Golden Gate
  • Hệ thống dự phòng cho các hệ thống RAC, single-DB
  • Thực hiện Golden Gate cho fail-over Database