DỊCH VỤ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG DỮ LIỆU

I. GIỚI THIỆU

Dịch vụ cài đặt hệ thống dữ liệu đảm bảo cho hệ thống CSDL hoạt động với đầy đủ các thông số được cấu hình tối ưu, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về hiệu suất hoạt động cũng như độ an toàn của các hệ thống CSDL.
HPT cung cấp các gói dịch vụ cài đặt hệ thống dữ liệu với quy trình chuẩn cho các hệ thống như:

  • Cài đặt hệ thống dữ liệu đơn (Database Single)
  • Cài đặt hệ thống Oracle Real Application Cluster (Oracle RAC)
  • Cấu hình đồng bộ dữ liệu Oracle Golden Gate giữa các nền tảng CSDL.
  • Cài đặt hệ thống Oracle Enterprise Manager Cloud Control
  • Các hệ thống CSDL sử dụng Microsoft SQL Server
II. QUY TRÌNH TƯ VẤN
Quy trình thực hiện dịch vụ cài đặt hệ thống dữ liệu:

  • Khảo sát thông tin
  • Cài đặt hệ thống
  • Thực hiện thử nghiệm hệ thống với các kịch bản đặc thù
  • Hướng dẫn vận hành hệ thống
  • Chuyển giao tài liệu