DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM

HPT thực hiện các dịch vụ triển khai, bảo trì và hỗ trợ vận hành phần mềm, cụ thể:

  • Triển khai phần mềm ứng dụng
  • Bảo trì phần mềm
  • Hỗ trợ vận hành (L1 support)