DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ & HỖ TRỢ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU
Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật của HPT giúp hệ thống máy chủ, lưu trữ cao cấp của khách hàng được chăm sóc định kỳ hàng tháng, hàng quý và được hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời khi có sự cố bất ngờ, từ đó, hệ thống của khách hàng có thể vận hành ổn định, đáp ứng một cách tốt nhất các hoạt động kinh doanh có liên quan. Dịch vụ còn bao gồm việc tư vấn, cảnh báo kịp thời và đảm bảo thiết bị thay thế khi hệ thống gặp sự cố mà không khắc phục được ngay, giúp tiết kiệm tối đa cho việc đầu tư vào thiết bị dự trữ.

II. GÓI DỊCH VỤ
Gói dịch vụ tư vấn bao gồm:
 • Kiểm tra môi trường hoạt động của hệ thống: nhiệt độ, độ ẩm, không khí lưu thông, bụi bám…
 • Kiểm tra độ ổn định của nguồn điện hệ thống.
 • Kiểm tra các loại dây dẫn, cáp kết nối (cáp quang, cáp mạng, cáp nguồn).
 • Kiểm tra các cổng kết nối, các đèn tín hiệu bên ngoài.
 • Kiểm tra log và các cảnh báo của máy chủ và lưu trữ.
 • Kiểm tra sao lưu và khắc phục dữ liệu khi có sự cố.
 • Tập hợp các đánh giá và thông tin cấu hình của hệ thống.
 • Thu thập mẫu tải và các thông tin của hệ thống trong khoảng thời gian nhất định.
 • Tập hợp các dữ liệu thu thập được và mô tả thành dạng biểu đồ để phân tích và xác định tải hiện tại của hệ thống.
 • Đưa ra các báo cáo chi tiết về:
 • Bảng tóm tắt về cấu hình hiện tại máy chủ.
 • Tổng quan về các vị trí có vấn đề.
 • Xác định hiệu suất hoạt động của hệ thống.
 • Khuyến cáo, đề xuất các công việc cần thực hiện


III. QUY TRÌNH TƯ VẤN