CBTT: Vv Tài liệu đại hội cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty HPT sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19/04/2019 tại Tầng 9, tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM.

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT vào ngày 09/04/2019 theo đường dẫn http://www.hpt.vn - Mục "Quan hệ cổ đông" để cổ đông truy cập và tham khảo.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chi tiết xem tại link.