Phụ cấp

Ngoài chế độ tiền lương, cán bộ nhân viên HPT được hưởng chế độ phụ cấp như tiền cơm trưa, phụ cấp năng suất làm việc, phụ cấp thời tiết…tuỳ theo tính chất và đặc thù công việc.