Lương

HPT có hệ thống lương được xây dựng bài bản để đảm bảo mức lương cho người lao động phù hợp với từng vị trí chức danh và từng giai đoạn phát triển công ty, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi cán bộ nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức  trách, nhiệm vụ được phân công, tương xứng với mức độ cống hiến của từng thành viên trong công ty. Hệ thống lương tại HPT hoàn toàn có thể cạnh tranh với mặt bằng lương chung của các công ty Việt Nam trong ngành CNTT.