Chính sách đào tạo

HPT luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên làm chủ khoa học, am tường công nghệ, thấu hiểu thông tin, có chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp. Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo đến từng cán bộ nhân viên phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP: 100% cán bộ nhân viên mới tuyển dụng vào HPT sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập nhằm giúp cán bộ nhân viên hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của HPT, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của HPT để cán bộ nhân viên nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc tại HPT.

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT: HPT thường xuyên phối hợp với các hãng Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới (HP, Oracle, IBM, Microsoft, Cisco,….) để tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước về chuyên môn kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới… cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh doanh của công ty.

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ: Đối với các cán bộ quản lý và các nhân viên xuất sắc có tiềm năng phát triển, HPT luôn tạo điều kiện và dành nguồn ngân sách đáng kể cho các cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng quản lý khác... Hàng năm, công ty HPT tổ chức hội nghị cán bộ quản lý với sự tham gia đầy đủ của cán bộ quản lý các cấp và các cán bộ quản lý tiềm năng. Tại hội nghị, Ban lãnh đạo công ty sẽ chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ định hướng chiến lược phát triển công ty. Ngoài ra còn có các khách mời là những chuyên gia có tên tuổi trong các lĩnh vực khác nhau sẽ chia sẻ kinh nghiệm về quản trị, sức khoẻ, cân bằng cuộc sống…giúp cho hội nghị cán bộ quản lý thực sự mang lại giá trị hữu ích cho các thành viên tham gia.

ĐÀO TẠO NỘI BỘ: HPT thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc. Công ty cũng chú trọng huấn luyện đào tạo qua quá trình công tác thực tế như cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên gia cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ.

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM KHÁC: HPT chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán…nhằm giúp cán bộ nhân viên tự tin và thành công hơn trong công việc.
Sau khi tham gia các khóa đào tạo, tất cả các cán bộ nhân viên sẽ được hỗ trợ để áp dụng các kiến thức đã học được vào công việc thực tiễn và được đánh giá để có thể phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.