Chính sách dành cho sinh viên

Với suy nghĩ “sinh viên sẽ trở thành thế hệ nhân viên trẻ của công ty HPT trong tương lai” , HPT đã có những chế độ hỗ trợ sinh viên, tạo điều kiện và môi trường thực tập tốt, áp dụng được những kiến thức đã được trang bị từ trường học vào thực tế và định  hướng được nghề nghiệp trong tương lai. 
  • Thường xuyên nhận sinh viên vào thực tập chuyên môn, hướng dẫn sinh viên làm luận án tốt nghiệp, thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học tại công ty. Căn cứ vào yêu cầu của nhà trường và nguyện vọng của sinh viên, HPT sẽ xem xét và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và kỹ thuật, đồng thời cử các chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn cho sinh viên hoàn thành các luận án.
  • Tham gia tài trợ các chương trình học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học, các chương trình khuyến khích ý tưởng sáng tạo trong sinh viên…
  • Tham gia các buổi trao đổi, toạ đàm với sinh viên trong lĩnh vực CNTT