HPT tiếp tục giữ danh hiệu Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 nhóm ngành Công nghệ Thông tin – Viễn thông

Trong chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 (Vietnam Top 10 Best WorkPlaces), Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông. HPT vinh dự khi tiếp tục giữ danh hiệu top 10 của bảng xếp hạng này dựa vào những khảo sát về môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động, kết quả kinh doanh ổn định và bền vững.

Chương trình nghiên cứu này có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng.

Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam được lựa chọn dựa trên các nhóm tiêu chí có phân bổ trọng số phù hợp bao gồm:

  • Nhóm tiêu chí liên quan đến Nhân sự và Uy tín nhà tuyển dụng: Được đánh giá dựa trên Quy mô nhân sự, Cơ cấu lực lượng lao động, Uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng.
  • Nhóm tiêu chí liên quan đến Hiệu quả Sản xuất Kinh doanh và Triển vọng tăng trưởng: Được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến Doanh thu, Tốc độ tăng trưởng, Thị phần.
  • Nhóm tiêu chí liên quan đến Thu nhập và Chế độ phúc lợi: Được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến Thu nhập bình quân của người lao động, Chính sách nhân sự, Sự hài lòng của người lao động, Môi trường làm việc và Văn hóa doanh nghiệp.

Danh hiệu này là kết quả của sự nỗ lực và cam kết của tất cả nhân viên HPT cùng với sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo cũng như sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng và cộng đồng. HPT sẽ luôn tập trung vào việc xây dựng một môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo, phát triển cá nhân, cung cấp những chế độ phúc lợi tốt nhất để đảm bảo sự hài lòng của từng CBNV đang công tác và làm việc tại HPT.