Chủ tịch Ngô Vi Đồng khuyến nghị về ATTT cho Thành phố

Chiều 15.04.2022, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên gia CNTT–TT. Tại đây, nhiều kiến nghị, đề xuất hướng đến việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số của thành phố. Hội nghị được tổ chức với mong muốn lắng nghe, trao đổi các khó khăn, vướng mắc, trao đổi thông tin nhu cầu đặt hàng cho doanh nghiệp giải quyết các bài toán phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đồng thời lắng nghe các ý tưởng, sáng kiến, hiến kế giải pháp của doanh nghiệp, chuyên gia nhằm thúc đẩy nhanh và toàn diện thực hiện chuyển đổi số của Thành phố nói chung, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số nói riêng.

Chủ tịch HPT Ngô Vi Đồng, Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin – Chủ tịch Chi hội phía Nam tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị. Anh chia sẻ về những thách thức mới của ngành ATTT, xu hướng an ninh mạng năm 2022, cam kết đồng hành cùng thành phố thực hiện các chương trình công tác chung về đảm bảo an toàn an ninh thông tin, là cầu nối giữa Chính quyền và DN trong lĩnh vực CNTT và ATTT. Anh cũng gửi một số đề xuất về nhiệm vụ ATTT của TP.HCM về việc xây dựng chiến lược ATTT phục vụ Chuyển đổi số của thành phố, giám sát chất lượng, đánh giá hiệu quả các sản phẩm Chuyển đổi số trong quá trình xây dựng và triển khai, truyền thông giữa Thành phố và các doanh nghiệp để đảm bảo tính xuyên suốt của chiến lược ATTT cho Chuyển đổi số và thực thi ATTT cho Chuyển đổi số.


Chủ tịch HPT Ngô Vi Đồng, Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin – Chủ tịch Chi hội phía Nam tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên gia CNTT–TT 


Lãnh đạo Thành phố mong muốn nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức… tiếp tục tích cực tham gia để hoàn thành sứ mạng chuyển đổi số vì sự phát triển của thành phố. Trong đó, 5 nhiệm vụ phải làm ngay: thành lập cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, ở cả doanh nghiệp CNTT và doanh nghiệp ứng dụng; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin; Chiến lược dữ liệu và Xây dựng digital hub cho TP.HCM.

Là thành viên tích cực của Hiệp hội An toàn thông tin – Chủ tịch Chi hội phía Nam, Hội Tin học TP.HCM, HPT sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp mạnh mẽ trong công cuộc Chuyển đổi số của thành phố thông qua các hoạt động chung của các Hiệp hội.