Ban Lãnh đạo Công ty HPT tham dự Lễ khởi công Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang

Ngày 12/12/2023, đại diện Ban Lãnh đạo HPT, anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT và anh Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã tham dự Lễ khởi công Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang được tổ chức cùng với sự tham dự của khoảng 150 Đại biểu là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Buổi lễ là bước khởi đầu quan trọng, hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tạo ra môi trường thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Hậu Giang.

Theo đề án thành lập được thông qua từ tháng 2/2023, Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang được triển khai đầu tư trên diện tích 28 hecta tại TP. Vị Thanh, bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ 2023 – 2024 và Giai đoạn xây dựng các phân khu chức năng từ 2024 – 2025.

Khu Công nghệ số có 02 phân khu chức năng gồm:

Phân Khu A có Khu Văn phòng quản lý điều hành; Khu nghiên cứu, phát triển công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; Khu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin – truyền thông; Khu Ươm tạo công nghệ thông tin; Khu Trung tâm khởi nghiệp; Khu triển lãm công nghệ thông tin, Trung tâm hội nghị, Hội thảo, Trung tâm thương mại; Khu đất hạ tầng kỹ thuật (Bãi đậu xe, trạm điện, xử lý nước thải).

Phân Khu B gồm có các Dịch vụ tiện ích của Khu; Khu thể nghiệm nông nghiệp công nghệ cao; Khu Công nghệ sinh học; Khu Quảng trường, công viên cây xanh.

Việc đầu tư Khu công nghệ số sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, từng bước đưa công nghệ thông tin thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Để khuyến khích kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Khu Công nghệ số tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đang áp dụng chính sách miễn 2 năm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tối đa 50% trong 4 năm liên tiếp; đối với các dự án đầu tư mới tỉnh Hậu Giang áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong thời gian 15 năm.