HPT SmartNOC - Giải pháp Giám sát hệ thống CNTT toàn diện

NHU CẦU GIÁM SÁT HỆ THỐNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP

1. Khai thác tài nguyên của hệ thống CNTT một cách hiệu quả, an toàn, tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ CNTT cho người dùng nội bộ và bên ngoài.
2. Tăng tính chủ động của người quản trị trong việc phòng tránh, khắc phục các lỗi của hệ thống - mạng.
3. Giảm tối đa thời gian gián đoạn hệ thống CNTT, tránh thất thoát doanh thu và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.
4. Co dãn, tùy biến hệ thống CNTT linh hoạt, đáp ứng kịp thời chiến lược phát triển kinh doanh của tổ chức.
5. Áp dụng tự động hóa vào công tác quản trị nhằm giảm nguồn lực và tiết kiệm chi phí vận hành.
HPT SMARTNOC - GIẢI PHÁP GIÁM SÁT HỆ THỐNG CNTT TOÀN DIỆN, TÙY BIẾN CAO
SmartNOC giúp các nhà quản trị hạ tầng, ứng dụng giảm thiểu tối đa thời gian giám sát, phát hiện, cảnh báo, dò tìm, xử lý sự cố; từ đó tập trung vào các công việc quan trọng như tối ưu và phát triển hệ thống, ứng dụng. Đối với doanh nghiệp, SmartNOC mang lại nhiều lợi ích về chi phí đầu tư hệ thống giám sát, chi phí đầu tư hệ thống thiết bị CNTT, chi phí đầu tư con người.


MÔ TẢ HPT SMARTNOC

Xem xét HPT SmartNOC ở góc độ đơn giản, các thành phần của SmartNOC bao gồm:

SmartNOC Server: Được đặt ở vị trí trung tâm, kết nối với các hệ thống quản trị, thu thập thông tin khác. Chịu trách nhiệm cho các hoạt động kiểm tra dịch vụ từ xa; thu
thập thông tin, lưu trữ dữ liệu vào database; hiển thị số liệu trên giao diện web; cảnh báo; tích hợp tự động hóa
- Proxy: Máy chủ được dùng cho việc quản lý nhiều nhánh hệ thống có khoảng cách xa về địa lý. Các thông tin thiết bị sẽ được thu thập từ Proxy và chuyển tiếp về SmartNOC Server.
- Agent: Ứng dụng cài đặt trên các máy trạm cần giám sát. Agent lấy các thông số cần giám sát và gửi về cho SmartNOC Server hoặc nhận nhiệm vụ thực thi các kịch bản được gửi từ SmartNOC Server. 


MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Mô hình turn-key

SmartNOC được cài đặt tại site của khách hàng để giám sát các thiết bị tại đó. Đối với các site còn lại cần đảm bảo vấn đề kết nối mạng thông suốt giữa các thiết bị tới máy chủ SmartNOC hoặc sử dụng Proxy để kết nối và truyền dữ liệu tới SmartNOC Server.

Sử dụng Agent, SNMP, IPMI, API, Syslog… tùy vào thiết bị, để đẩy dữ liệu cần giám sát về máy chủ SmartNOC trung tâm đặt tại DC.HPT cung cấp thêm các dịch vụ nâng cao khi doanh nghiệp có nhu cầu:

Xây dựng và phát triển các template chuyên sâu, giám sát theo yêu cầu đặc thù. 

Xây dựng và giám sát chuyên sâu cho hệ cơ sở dữ liệu có cấu trúc hoặc phi cấu trúc.

Thiết lập các tính năng nâng cao, điều chỉnh giao diện và cảnh báo theo yêu cầu.

Tích hợp SmartNOC với các hệ thống khác như Ticket system, Management system, Automation system, VoIP, ERP, CRM,…

Xây dựng/ thiết lập các mô hình máy chủ/ mạng chuyên sâu được giám sát theo thời gian thực. 
Hỗ trợ giải đáp/ hướng dẫn/ xử lý lỗi phát sinh trong quá trình vận hành SmartNOC. 


Mô hình hosting và managed service

Triển khai hệ thống SmartNOC tại site HPT. Chúng tôi sẽ quản trị và vận hành hệ thống SmartNOC giúp khách hàng theo hợp đồng và cam kết cụ thể (8x5, 8x7, 24x7). Thống kê và báo cáo sự cố phát sinh theo mốc thời gian hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng hoặc hằng quý,hằng năm. 
Các thiết bị Proxy sẽ được thiết lập và cài đặt tại các site của khách hàng, thu thập thông tin cần giám sát và gửi về cho hệ thống máy chủ SmartNOC đặt tại HPT để lưu trữ và xử lý.
Các kết nối giữa SmartNOC và Proxy sẽ được thiết lập Tunnel VPN riêng biệt để đảm bảo dữ liệu truyền đi được an toàn và bảo mật.
Đối với các thiết bị tại site khách hàng, vẫn cần cài đặt Agent, SNMP, IPMI,.. để có thể thu thập được các thông tin và gửi về cho Proxy. HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP


Giám sát thông tin tổng quát của hệ thống: các vấn đề (problem) đang tồn tại trong hệ thống, những vấn đề rơi vào nhóm nào, hệ thống nào; thông tin chi tiết theo các item thu thập được của mỗi host khác nhau; sự cố đang xảy ra và đến từ thiết bị nào.

Giám sát các thiết bị Network, Firewall qua các thông tin: TraffiŠc, CPU load, RAM, nhiệt độ thiết bị, port up/ down, …Thiết lập các mô hình giám sát mạng thời gian thực end to end. Giúp người quản trị dễ dàng xác định được sự cố phát sinh của hệ thống mạng.


x