GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ORACLE ENTERPRISE MANAGER CLOUD CONTROL

I. GIỚI THIỆU

Giải pháp Oracle Enterprise Manager giúp người quản trị dễ dàng hơn trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề trên hệ thống, ngoài ra khả năng tự phân tích và đưa ra các gợi ý xử lý khi có lỗi phát sinh giúp cho người quản trị tiết kiệm được thời gian, nguồn lực từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí quản trị hệ thống CNTT nói chung và database nói riêng.

OEM (Oracle Enterprise Manager) Cloud Control là ứng dụng với giao diện web của Oracle, có khả năng quản lý tập trung các hệ thống CNTT của tổ chức, doanh nghiệp. OEM Cloud Control hỗ trợ người quản trị giám sát hầu hết các thành phần ở các tầng kiến trúc của hệ thống CNTT, bao gồm cả các thành phần thuộc Oracle và không thuộc Oracle (non-Oracle), bao gồm: máy chủ, hệ thống lưu trữ, CSDL, máy chủ ứng dụng lớp giữa, các ứng dụng nghiệp vụ, các thiết bị mạng.

Nếu một thành phần trong hệ thống gặp lỗi (vượt ngưỡng chỉ số đo lường (metric) như đã được định nghĩa trước), Cloud Control sẽ tự động tạo một cảnh báo (alert) và gửi thông báo (notication) đến người quản trị để có biện pháp xử lý phù hợp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo ra các tiêu chí tự sửa lỗi để Cloud Control tự sửa chữa (correction) khi có lỗi xảy ra.

Oracle Enterprise Manager Cloud Control giúp doanh nghiệp giám sát mọi hoạt động của hệ thống từ giám sát hiệu năng hoạt động, nhận được các thống kê về việc sử dụng tài nguyên, nhận được các cảnh báo về các tài nguyên đang được sử dụng quá mức, nhận được các thông tin về lỗi trong hệ thống
+ Đạt được giá trị kinh doanh tốt hơn với việc tích hợp quản lý ứng dụng theo hướng phục vụ kinh doanh
+ Tiết kiệm được chi phí quản lý hệ thống
+ Tăng khả năng xử lý và khắc phục các sự cố với khả năng tích hợp công cụ hỗ trợ toàn cầu My Oracle Suppport

II. TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH 

QUẢN LÝ TẬP TRUNG

Oracle cho phép doanh nghiệp giám sát và quản trị tất cả các thành phần CNTT bao gồm database, máy chủ, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, … từ một giao diện đồ họa. Việc quản lý các thành phần với giao diện đồ họa không những cung cấp cho người quản trị góc nhìn trực quan về hiện trạng của hệ thống mà còn giúp người quản trị đơn giản hóa các công tác theo dõi và quản trị.

HỆ THỐNG ĐA QUẢN TRỊ

OEM Cloud Control hỗ trợ quản lý đa nhiệm, cho phép phân tách vai trò giữa những người quản trị trên hệ thống nhưng vẫn đảm bảo thông tin được chia sẻ và bảo mật.

TỰ ĐỘNG HÓA

OEM Cloud Control với công cụ lập lịch cho phép tự động hóa các tác vụ sao lưu, chạy báo cáo theo định kỳ. Khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra trên hệ thống, người quản trị có thể thiết lập các tác vụ cho phép tự động xử lý kịp thời.

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

OEM Cloud Control được phát triển với kiến trúc 3 lớp, do đó đảm bảo hiệu suất của hệ thống, tự động hóa các tác vụ trong môi trường hệ thống của doanh nghiệp. Ngoài ra khi số lượng các hệ thống cần theo dõi tăng lên dẫn đến tình trạng OMS quá tải, doanh nghiệp có thể thêm OMS vào lớp giữa để chia sẻ và cân bằng tải.

KIẾN TRÚC MỞ

OEM Cloud Control sử dụng các chuẩn mở như CORBA, IIOP… cho phép lập trình và tích hợp các công cụ quản lý thứ ba vào giao diện quản lý đồ họa Console. Do đó, việc quản lý các thành phần trên hệ thống trở nên đơn giản và linh hoạt hơn.

CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ DATABASE

OEM bao gồm các tính năng quản trị database nhằm đơn giản hoá các thao tác hằng ngày cho người quản trị như tạo tài khoản, sao lưu, quản trị lưu trữ, quản trị các đối tượng trong database hay thay đổi tham số cấu hình của hệ thống database.

TÍCH HỢP VỚI CÔNG CỤ BÁO CÁO

Với công cụ BI Publisher tích hợp thêm vào thì OEM Cloud Control ngoài việc có thể cung cấp thêm được các thông tin hữu ích thì còn có thể cung cấp được các báo cáo. Các báo cáo này dựa trên các tiêu chí được lập trình theo yêu cầu, hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý Công nghệ thông tin.

DỄ SỬ DỤNG

Giải pháp OEM Cloud Control với giao diện quản lý tập trung, cho phép người quản trị thực hiện các tác vụ quản lý hệ thống đơn giản, hiệu quả và linh hoạt. Môi trường OEM Cloud Control hỗ trợ khả năng mở rộng cao, cho phép theo dõi nhiều mục tiêu, giám sát trên nhiều hệ thống khác nhau nhưng vẫn đảm bảo tính đơn giản và tiện lợi.Khách hàng tiêu biểu