GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ORACLE GOLDENGATE

I. GIỚI THIỆU

Trong thời đại cạnh tranh gay gắt về thông tin như hiện nay, doanh nghiệp ngày càng cần các thông tin, dữ liệu một cách kịp thời. Điều này yêu cầu một hệ thống có khả năng tập hợp, đồng nhất dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều hệ thống khác nhau trong doanh nghiệp một cách tức thời mà không làm mất đi tính an toàn và làm giảm hiệu suất của các hệ thống. Đối với các doanh nghiệp lớn, phục vụ một số lượng lớn khách hàng thông qua các hệ thống ứng dụng đặc biệt quan trọng (critical application system) yêu cầu này ngày càng trở nên bức thiết. Oracle GoldenGate là giải pháp phần mềm hiệu năng cao
cho phép đồng bộ và tích hợp dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo tính sẵn sàng cao đối với các ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp khả năng đồng bộ và phân phối dữ liệu của các phiên giao dịch giữa các hệ thống thực thi (production) và phân tích (analysis) một cách ổn định, nhanh  chóng và chính xác.

Ngoài ra, Oracle GoldenGate có khả năng thu thập, lọc, vận chuyển, kiểm tra, chuyển đổi và phân phối dữ liệu trong môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và các cơ sở dữ liệu khác một cách toàn vẹn với hiệu suất cao. 

II. TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

Truy cập theo thời gian thực đến thông tin thực
Các hệ thống ứng dụng kinh doanh quan trọng luôn cần độ sẵn sàng cao nhất, bảo đảm khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng đến các nguồn dữ liệu chính xác và nhanh chóng đáp ứng với sự thay đổi của yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là khi số lượng các giao dịch cũng như số lượng các ứng dụng trực tuyến ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt, các doanh nghiệp sẽ cần đến giải pháp tối ưu để thu thập và phân phối một cách hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ của mình.
Giải pháp Oracle GoldenGate cung cấp các tính năng thu thập, chuyển đổi, vận chuyển và phân phối các giao dịch của database trên toàn bộ hệ thống. GodenGate di chuyển database với hiệu suất cao theo thời gian thực, giúp các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp như internet banking, mua bán trực tuyến, đặt vé qua mạng… được ổn định trong khi không làm ảnh hưởng đáng kể đến tải hệ thống.
Đảm bảo tính sẵn sàng liên tục đối với các ứng dụng quan trọng
Khi di chuyển dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu và giao dịch được GoldenGate duy trì bằng cách sử dụng các cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt. Do đó, khi có sự cố ví dụ như đứt kết nối mạng, hư hỏng dữ liệu… xảy ra, dữ liệu và giao dịch vẫn sẽ được an toàn, giúp cho các ứng dụng quan trọng có khả năng hoạt động liên tục với hiệu suất cao.
Tích hợp dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống
Oracle GoldenGate thu thập và phân phối những dữ liệu thay đổi theo thời gian thực đến các hệ thống data warehouses, các kho dữ liệu đang hoạt động, các hệ thống báo cáo và các database xử lý giao dịch trực tuyến mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống.
+ Đưa ra các quyết định nhanh chóng với dữ liệu theo thời gian thực.
+ Truy cập vào các ứng dụng quan trọng một cách ổn định và an toàn.
+ Tăng tính uyển chuyển của IT với khả năng hỗ trợ hạ tầng không đồng nhất (hỗ trợ nhiều loại CSDL trên nhiều Hệ điều hành và nhiều hệ thống máy
chủ khác nhau).
+ Hỗ trợ việc đồng bộ dữ liệu với hiệu suất cao mà không ảnh hưởng đến các hệ thống khác.

Khách hàng tiêu biểu