DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

HPT cung cấp dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch đầu tư dự án chuyển hệ thống CNTT của khách hàng lên Điện toán đám mây (ĐTĐM).

  • Kiểm tra điều kiện và chuẩn bị môi trường cho việc triển khai, chuyển đổi sang ĐTĐM
  • Phân tích chi phí đầu tư
  • Lựa chọn dịch vụ phù hợp