DỊCH VỤ HỖ TRỢ & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Dịch vụ hỗ trợ, xử lý sự cố và quản trị cho hệ thống khách hàng:
  • Quản lý, giám sát từ xa
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đào tạo, chuyển giao công nghệ:
  • Tài liệu hướng dẫn người dùng và IT quản trị
  • Tổ chức đào tạo, trình bày và hướng dẫn cụ thể